Lične Informacije

Miroslav Tomić
tmiroslav's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava saradnik u nastavi
E-mail
Lična stranica https://www.linkedin.com/in/miroslav-tomi%C4%87-2507a2161/
Prostorija i telefon

 NTP 308L

Predmeti