Baze podataka 2

osnovni podaci

Nastavnici:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

Milica Vučinić milica.vucinic(AT)uns.ac.rs

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Elena Akik elena(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.nastavni plan

Semestar: 7
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Funkcionаlne zаvisnosti i аlgoritmi zа generisаnje ključevа šemа relаcijа. Višeznаčnа zаvisnost i zаvisnost spojа. Normаlne forme i projektаntski kriterijumi strukturirаnjа relаcione šeme bаze podаtаkа. Metodа dekompozicije. Metodа sinteze. Prevođenje ER šeme bаze podаtаkа u relаcioni model podаtаkа. Metodološki pristupi projektovаnju šemа bаzа podаtаkа. CASE аlаti zа projektovаnje šemа bаzа podаtаkа.

[BP2] Rezultati popravnog predmetnog zadatka

Baze podataka 2 - 23. Februar 2023

Poštovani studenti, u prilogu se nalaze rezultati popravnog predmetnog zadatka. Ukoliko ne možete da se pronađete na spisku potrebno je da se javite na email asistentu Miroslavu Tomiću. Za uvid u rad potrebno je da se javite profesoru Milanu Čelikoviću na email. 

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP E1] Usmeni ispit 10.2.2023

Uvod u baze podataka - 8. Februar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Baze podataka na E1 biće održan 10.2.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP2] Predrok i popravni raspored dolazaka

Baze podataka 2 - 8. Februar 2023

Poštovani studenti, u prilogu se nalazi raspored dolazaka na predrok i popravni za predmetni zadatak. Predrok i popravni termin će se održati u petak 10.02.2023. od 18:00 te je potrebno da se pojavite 15 minuta ranije.

Studenti koji u isto vrijeme imaju predrok ili popravni na bazama podataka 1 (RA) treba da dođu u amfiteatar A2.

Ukoliko se ne nalazite na spisku, a prijavili ste se za predrok ili popravni potrebno je da se odmah javite asistentu Miroslavu Tomiću na email.

[BP2] Produžetak prijave za popravni iz PZ

Baze podataka 2 - 1. Februar 2023

Poštovani studenti, prijava za popravni iz predmetnog zadatka (PZ) je produžena te će trajati kao i prijava za predrok. Prijava za predrok traje do kada i prijava ispita kod studentske službe, dva radna dana pred ispit. Link ka tabeli u koju se upisujete se nalazi nakon ovog teksta.

Tabela za prijavu

Napomena:

[BP2] Finalni rezultati predispitnih obaveza

Baze podataka 2 - 31. Januar 2023

Poštovani studenti, u prilogu se nalaze finalni rezultati predispitnih obaveza. Ukoliko primjetite bilo kakva neslaganja potrebno je da se javite asistentu Miroslavu Tomiću na email.
Molimo stare studente da posebno obrate pažnju na poene i jave ukoliko uoče bilo kakvo neslaganje.

[BP2] Rezultati popravnog termina

Baze podataka 2 - 29. Januar 2023

Poštovani studenti, u prilogu se nalaze rezultati popravnog termina. 

Ukoliko želite uvid u rad potrebno je da se javite asistentu na email i to za:

  • zadatak 1 - Aleksandru Jeremiću;
  • zadatak 2 - Milici Vučinić i Vladimiru Jovanoviću;
  • zadatak 3 - Marku Vještici.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II] Usmeni ispit 27.1.2023

Uvod u baze podataka - 26. Januar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II biće održan 27.1.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP2] Popravni termin - raspored

Baze podataka 2 - 24. Januar 2023

Poštovani studenti, u prilogu se nalazi raspored dolazaka na popravni termin za predispitne obaveze Z1, Z2 i Z3.  

[BP2] Prijava za predrok i usmeni

Baze podataka 2 - 24. Januar 2023

Poštovani studenti, neophodno je da se upišete u tabelu ukoliko planirate u februarskom roku (januarsko-februarski 2) da polažete predrok ili usmeni ispit. Ovo je neophodno samo zbog bolje organizacije izvođenja predroka i usmenog ispita. I dalje važi, te vas još jednom i podsjećamo, ako želite da polažete ispit u predroku neophodno je da prijavite ispit u februarskom roku (januarsko-februarski 2).

Tabela za prijave

[BP2] Odbrana projekta - raspored

Baze podataka 2 - 23. Januar 2023

Poštovani studenti, odbrana projekata će se realizovati u srijedu 25.01.2023. prema rasporedu koji se nalazi u prilogu. Neophodno je da svi studenti iz grupe dođu u vrijeme koje je naznačeno za njihovu grupu. Stari studenti treba da dođu u poslednjem terminu odbrane kod asistenta kod kog su branili kontrolne tačke. Podsjećamo vas da je rok za slanje projektne dokumentacije do 24.01.2023 u 23:59:59.

[BP2 IN] Zadatak 3 Rezultati

Baze podataka 2 - 20. Januar 2023

 U prilogu se nalaze rezultati zadatka 3 za Informacioni inženjering kao i za stare studente koji su radili u tom terminu. Za uvid u radove javiti se na email asistentima kod kojih radite i projekat.

[BP2 RA] Rezultati trećeg testa - Grupa 1

Baze podataka 2 - 19. Januar 2023

U prilogu se nalaze rezultati trećeg testa iz predmeta Baze podataka 2 na RA, Grupa 1. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[BP2 RA] Zadatak 3 - Rezultati grupa 2 i 9

Baze podataka 2 - 19. Januar 2023

 U prilogu su rezultati navedenih grupa kao i studenata koji su radili test u njihovom terminu. Za uvid se javite asistentu.

[BP2 RA] Zadatak 3 - Rezultati grupe 3

Baze podataka 2 - 19. Januar 2023

U prilogu se nalaze rezultati zadatka 3 za grupu 3 kao i za ostale studente koji su radili u tom terminu. Za uvid u radove javiti se na email asistentu Miroslavu Tomiću.

[BP2] Popravni termini

Baze podataka 2 - 19. Januar 2023

Poštovani studenti, popravni termini za Z1, Z2 i Z3 su planirani za četvrtak 26.01.2023 u periodu od 16:00 do 19:00. Tačne satnice i raspored dolazaka biće objavljen nakon što se prijava za popravni završi.

[BP2] Prijava za predrok

Baze podataka 2 - 19. Januar 2023

Poštovani studenti, ukoliko želite da polažete ispit u predroku potrebno je da izvršite prijavu ispita za februarski rok (januarsko-februarski 2). Predrok će se održati spram satnica i u salama koje budu istaknute na studentskom servisu nakon što se završe prijave za taj rok. Takođe, svi studenti koji su se prijavili za popravljanje predmetnog zadatka moraju prijaviti ispit u ovom roku.

Napomena:

[BP2] Odbrana projekta

Baze podataka 2 - 19. Januar 2023

Poštovani studenti, odbrana projekta je planirana za srijedu 25.01.2023.
Potrebno je da vašem asistentu kod koga ste branili kontrolne tačke na mejl pošaljete zipovanu (zip) dokumentaciju zaključno sa 24.01.2023. u 23:59:59. Na repozitorijumu se nalazi dokument u kom piše šta sve čini projekat.

[BP2 RA] Rezultati trećeg testa - Grupa 5

Baze podataka 2 - 18. Januar 2023

U prilogu se nalaze rezultati trećeg testa iz predmeta Baze podataka 2 na RA, Grupa 5. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke. 

[BP2 RA] Zadatak 3 - Rezultati grupe 4 i 8

Baze podataka 2 - 18. Januar 2023

U prilogu su rezultati trećeg testa za grupe 4 i 8. 

[BP2 RA] Zadatak 3 - Rezultati grupe 6

Baze podataka 2 - 18. Januar 2023

U prilogu se nalaze rezultati zadatka 3 za grupu 6 kao i za ostale studente koji su radili u tom terminu. Za uvid u radove javiti se na email asistentu Miroslavu Tomiću.