[BP2] KT1 - obavještenje

25. Oktobar 2023

Poštovani studenti odbrana kontrolne tačke jedan je prema planu u nedelji 30.10-5.11. u terminu vježbi. Na samu odbranu je potrebno donijeti spremnu specifikaciju. Specifikaciju je potrebno poslati na email asistentu do početka termina ili odmah nakon same odbrane. Voditi računa da se prije slanja asistentu dokument imenuje kako je to naznačeno u ranijem obavještenju.

Stari studenti treba da dođu spram sledećeg rasporeda 20 minuta pred kraj datog termina:

RA 126/2015 Jelena Tadić, grupa 1, računarstvo i automatika
RA 192/2017 Stefan Kitanović, grupa 2, računarstvo i automatika
RA 117/2019 Milana Dokić, grupa 4, računarstvo i automatika
RA 215/2014 Milan Vujaković, grupa 5, računarstvo i automatika
RA 177/2015 Anđela Todorović, grupa 6, računarstvo i automatika
IN 15/2019 Aleksandra Radovanov, grupa 1,2, informacioni inženjering

Napomena:
Ukoliko neko od starih studenata nije na spisku za odbranu prve kontrolne tačke projekta ili ukoliko dati termin ne odgovara potrebno je javiti se asistentu Miroslavu Tomiću na email radi dogovora.

Predmet: