[BP2] KT2 - obavještenje

25. Novembar 2023

Poštovani studenti odbrana kontrolne tačke 2 je prema planu u nedelji 4.12-10-12. u terminu vježbi. Na samu odbranu je potrebno donijeti poslednju verziju specifikacije i EER dijagram u elektronskom obliku (pdf ili slika) ili na papiru.
Uputstvo za slanje:

  • poslednja verzija specifikacije i EER dijagram se moraju poslati najkasnije 48h pred početak termina vježbi;
  • email poruka mora da ima naslov: BP2 - predaja KT2;
  • email poruka mora da ima sadržaj (npr. Poštovani/a, u prilogu Vam šaljem...);
  • email poruka mora biti potpisana (na kraju poruke npr. Srdačan pozdrav, Marko Marković IND15-2019);
  • specifikacija treba da bude imenovana u formatu Ime_Prezime_IND_XX_YYYY_KT2.docx (umjesto IND- RA ili IN, XX broj dosijea, YYYY godina upisa);
  • EER dijagram (može biti u formatima: pdf, jpg/jpeg, png i sl.) treba da bude imenovan u formatu Ime_Prezime_IND_XX_YYYY_EER_KT2.ext (umjesto IND - RA ili IN, XX broj dosijea, YYYY godina upisa, ext - pdf, jpg/jpeg, png i sl.).

Napomena:
Ukoliko se prilikom slanja ne ispoštuje bar jedna od navedenih stavki nepovratno se gubi 50% poena sa KT2.
 
Stari studenti treba da dođu spram sledećeg rasporeda na početak termina vježbi. Ukoliko je neko spriječen da dođe na sam početak treba da javi asistentu grupe na email da će doći pred kraj termina.
 
RA 126/2015 Jelena Tadić, grupa 1, računarstvo i automatika
RA 192/2017 Stefan Kitanović, grupa 2, računarstvo i automatika
RA 117/2019 Milana Dokić, grupa 4, računarstvo i automatika
RA 215/2014 Milan Vujaković, grupa 5, računarstvo i automatika
RA 177/2015 Anđela Todorović, grupa 6, računarstvo i automatika
IN 15/2019 Aleksandra Radovanov, grupa 1,2, informacioni inženjering
IN 51/2019 Petar Obradović, grupa 1,2, informacioni inženjering
IN 29/2017 Kristijan Savić, grupa 11,12, informacioni ineženjering
IN 29/2017 Dušan Plavšić, grupa 11,12, informacioni inženjering
 
Napomena:
Ukoliko neko od starih studenata nije na spisku za odbranu druge kontrolne tačke projekta ili ukoliko dati termin ne odgovara potrebno je javiti se asistentu Miroslavu Tomiću na email radi dogovora.

Predmet: