Obavezna stručna praksa

osnovni podaci

Nastavnici:
Aleksandar Kupusinac sasak(AT)uns.ac.rs

Dunja Vrbaški dunja.vrbaski(AT)uns.ac.rs


Asistenti:

nastavni plan

Stručna praksa

Obavezna stručna praksa - 11. Oktobar 2023

Poštovane kolege, 

Potvrde o obavljenoj  stručnoj praksi (potvrda dobijena od firme) možete doneti u: 
Sekretarijat departmana za Računarstvo i automatiku, kancelarija NTP-419.
 
Na poleđini potvrde napišite svoju email adresu i broj indeksa. 
 
Ako ste praksu odradili na fakultetu, onda nastavnik/saradnik kod kojeg je rađena praksa treba to da potvrdi slanjem maila na adresu: ftn.strucnapraksa@gmail.com