Paralelni i distribuirani algoritmi i strukture podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru putem mejla.


Asistenti:
Nebojša Horvat horva.n(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Master akademske studije
Studijski program: Računarstvo i automatika, Informacioni inženjering
Semestar: 1
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta: Uvod u paralelne i distribuirane sisteme. Modeli i složenost paralelnih i distribuiranih algoritama. Algoritmi za deljenu memoriju (engl. Shared Memory). Algoritmi sa prenosom poruka (engl. Message Passing). Arhitektura, procesi, komunikacija, koordinacija, konzistentnost i replikacija u distribuiranim sistemima. Otpornost na greške u distribuiranim sistemima. Konsenzus algoritmi. Problem vizantijskih generala. Pojmovi, koncepti i tehnike u blokčejn sistemima. Javni i privatni blokčejn sistemi. Primeri blokčejn tehnologija. Projektni obrasci u paralelnom i distribuiranom programiranju.

[PDASP] Datum i vreme odbrane projekta

Paralelni i distribuirani algoritmi i strukture podataka - 25. Februar 2020

Dragi studenti,

Odbrana projekta će se održati u prostoriji 021-2 u subotu 29.02. od 9 časova.

Molim vas da na odbranu ponesete laptopove i pripremljene test primere.

Odbrana će trajati oko 15 minuta po osobi

Rezultati kolokvijuma

Paralelni i distribuirani algoritmi i strukture podataka - 25. Novembar 2019

U prilogu se nalaze rezultati prvog kolokvijuma.

Uvid u radove će se održati posle vežbi u četvrtak.

Rezultati prvog kolokvijuma

Paralelni i distribuirani algoritmi i strukture podataka - 21. Novembar 2018

U prilogu se nalaze rezultati prvog kolokvijuma.

Uvid u radove će biti održan 24.11.2018. u 13:30 u JUG106. Potrebno je u slučaju dolaska na uvid najaviti se mejlom.

Vežbe (Paralelni i distribuirani algoritmi i strukture podataka) se odlažu

Paralelni i distribuirani algoritmi i strukture podataka - 1. Novembar 2018

Zbog bolesti predavača, vežbe iz predmeta Paralelni i distribuirani algoritmi i strukture podataka se neće održati u četvrtak 1.11.2018. Obaveštenje o terminu nadoknade vežbi će biti postavljeno na ACS.