Nema postavljenih tekstova.

Paralelni i distribuirani algoritmi i strukture podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Utorkom od 9:00 u kancelariji JUG-216 (Jugodrvo) ili po dogovoru putem mejla.


Asistenti:
Aleksa Mirković aleksa.mirkovic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Master akademske studije
Studijski program: Računarstvo i automatika, Informacioni inženjering
Semestar: 1
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta: Matematički modeli sistema za paralelna i distribuirana izračunavanja. Algoritmi za rad sa deljivom memorijom (shared memory). Algoritmi zasnovani na prenosu poruka (message passing). Algoritmi za postizanje konsenzusa. Otpornost na greške u distribuiranim sistemima. Strukture podataka za rad sa paralelnim i distribuiranim algoritmima. Blockchain kao primer distribuirane baze podataka. Blockchain tehnologije. Projektni obrasci u paralelnom i distribuiranom programiranju.