Napredne arhitekture informacionih sistema

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs

Elena Akik elena(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.nastavni plan

Semestar: 8
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Studijski programi:
Računarstvo i automatika [Primenjene računarske nauke i informatika - Informacioni sistemi]
Informacioni inženjering [Analitički inženjering]
Sadržaj predmeta:
Višeslojne arhitekture veb aplikacija informacionih sistema. Napredne arhitekture informacionih sistema. Paradigme, koncepti, jezici i mehanizmi NoSQL sistema za upravljanje bazama podataka. Funkcije i mogućnosti NoSQL sistema za upravljanje bazama podataka. Primena NoSQL baza podataka različitih tipova. Tehnike povezivanja NoSQL i relacionih baza podataka. Organizacija srednjeg sloja arhitekture veb aplikacije i povezivanje sa NoSQL i relacionim bazama podataka. Formati za interpretaciju podataka. Vizuelizacija podataka iz NoSQL baza podataka. Tehnike generisanja programskog koda i izveštaja.

[NAIS] Spisak tema za istraživački rad i prijava teme

Napredne arhitekture informacionih sistema - 21. April 2024

Poštovani studenti, u nastavku obaveštenja nalazi se link ka radnoj svesci, u kojoj se nalazi spisak tema koje možete odabrati za potrebe izrade svog istraživačkog rada. U okviru iste radne sveske vrši se i prijava odabrane teme. 

Prijavu teme treba izvršiti najkasnije do 19. maja 2024, do 23.59h.

Spisak tema za istraživački rad i prijavna forma dostupni su na sledećem linku.

[NAIS] Obaveštenje za termine izvođenja predavanja

Napredne arhitekture informacionih sistema - 28. Mart 2024

Poštovani studenti, predavanja predviđena za 2. i 5. april 2024. neće biti održana usled bolesti predmetnog nastavnika. 

Napomena: Predviđene predispitne obaveze i predstojeći termini vežbi biće održani bez izmena.

[NAIS] Obaveštenje o teorijskom testu

Napredne arhitekture informacionih sistema - 27. Mart 2024

Poštovani studenti, teorijski test održaće se u petak, 26. aprila 2024, sa početkom u 14.15 časova. Mesto održavanja testa je:

  • FTN 202 - za studente informacionog inženjeringa i
  • FTN 312 - za studente računarstva i automatike

Napomena: Potrebno je doći barem 10 minuta pre propisanog početka izrade teorijskog testa. 

[NAIS] Termin nadoknade predavanja

Napredne arhitekture informacionih sistema - 19. Mart 2024

Nadoknada predavanja iz predmeta Napredne arhitekture informacionih sistema predviđena za 30. april 2024. biće održana u utorak 2. aprila 2024. od 8.30 u prostoriji 311

[NAIS] Prijava timova za predmetni projekat

Napredne arhitekture informacionih sistema - 5. Mart 2024

Poštovani studenti, u okviru ovog obaveštenja dostupan je link ka radnom listu u okviru kog treba da izvršite prijavu članova tima, za potrebu izrade predmetnog projekta.

Prilikom prijave tima, potrebno je samo da u zadatom formatu koji je objašnjen u radnom listu navedete oznaku vašeg tima, pri čemu izbor baza podataka koje ćete koristiti nije potrebno izabrati sada, već će biti potrebno to uraditi u toku semestra, do zadatog roka, koji će biti unapred najavljen. 

[NAIS] Finalni raspored studenata po grupama

Napredne arhitekture informacionih sistema - 5. Mart 2024

Poštovani studenti, nakon isteka roka za potvrdu ili zamenu grupe, formirane su nove grupe na osnovu tekućih izmena. U prilogu obaveštenja sledi finalni raspored studenata po grupama. 

Napomena: Dati raspored važi i na predmetima:

  • Inženjering informacionih sistema
  • Sistemi baza podataka

[NAIS] Prijava grupe

Napredne arhitekture informacionih sistema - 25. Februar 2024

Poštovani studenti, u okviru ovog obaveštenja dostupan je link ka formularu u okviru kog treba da izvršite potvrdu ostanka u grupi u koju ste raspoređeni od strane studentske službe ili da izvršite premeštaj u drugu grupu, radi kasnijeg formiranja timova za potrebe realizacije timskih aktivnosti na predmetu.

Link ka formularu je sledeći: Formular za prijavu grupe

[NAIS] Termini predispitnih obaveza

Napredne arhitekture informacionih sistema - 25. Februar 2024

Poštovani studenti, u nastavku obaveštenja slede važni termini za predmet Napredne arhitekture informacionih sistema.

  • Teorijski test: 26. april 2024.
  • Projekat - Kontrolna tačka: 10. sedmica nastave (u sedmici od 6. maja 2024. do 10. maja 2024.)
  • Odbrana istraživačkog rada na odabranu temu: 1. jun 2024.
  • Projekat - Finalna odbrana: 14. sedmica nastave (u sedmici od 3. juna 2024. do 7. juna 2024.)