Napredne arhitekture informacionih sistema

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs

Elena Akik elena(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.nastavni plan

Semestar: 8
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Studijski programi:
Računarstvo i automatika [Primenjene računarske nauke i informatika - Informacioni sistemi]
Informacioni inženjering [Analitički inženjering]
Sadržaj predmeta:
Višeslojne arhitekture veb aplikacija informacionih sistema. Napredne arhitekture informacionih sistema. Paradigme, koncepti, jezici i mehanizmi NoSQL sistema za upravljanje bazama podataka. Funkcije i mogućnosti NoSQL sistema za upravljanje bazama podataka. Primena NoSQL baza podataka različitih tipova. Tehnike povezivanja NoSQL i relacionih baza podataka. Organizacija srednjeg sloja arhitekture veb aplikacije i povezivanje sa NoSQL i relacionim bazama podataka. Formati za interpretaciju podataka. Vizuelizacija podataka iz NoSQL baza podataka. Tehnike generisanja programskog koda i izveštaja.

[NAIS] Predrok rezultati

Napredne arhitekture informacionih sistema - 9. Jul 2024

U prilogu se nalaze rezultati predroka iz predmeta Napredne arhitekture informacionih sistema. Ukoliko želite da poništite ocenu, neophodno je da se javite predmetnom nastavniku putem email poruke najkasnije do utorka, 9. jula 2024. godine, do 23.59h.

[NAIS] - Satnice za predrok i usmeni ispit

Napredne arhitekture informacionih sistema - 4. Jul 2024

Poštovani studenti, predrok i usmeni ispit održavaju se u ponedeljak, 8. jula 2024. U prilogu obaveštenja dostupne su satnice za obe navedene obaveze.

[NAIS] Rezultati predispitnih obaveza

Napredne arhitekture informacionih sistema - 28. Jun 2024

U prilogu se nalaze rezultati predispitnih obaveza ostvarenih na predmetu Napredne arhitekture informacionih sistema.

[NAIS] - Raspored dolazaka na odbranu projekta - Termin 2

Napredne arhitekture informacionih sistema - 26. Jun 2024

Poštovani studenti, u prilogu obaveštenja nalazi se raspored dolazaka na odbranu projekta u terminu 2, koji se održava 27. juna, spram definisane satnice.

Napomena: Materijale u vezi sa predmetnim projektom potrebno je poslati tokom 27. juna nadležnom asistentu na mejl. 

[NAIS] - Prijava za predrok i usmeni ispit

Napredne arhitekture informacionih sistema - 19. Jun 2024

Poštovani studenti, na **linku** moguće je pristupiti tabeli u okviru koje je potrebno da naznačite da li izlazite na predrok ili usmeni ispit. Potrebno je prijaviti polaganje izabrane obaveze do srede, 3. jula 2024, do 23.59h.

Predrok će biti biće održan u terminu junsko-julskog ispitnog roka II, u ponedeljak, 8. jula 2024.

[NAIS] Raspored polaganja ispita za 17.6.2024.

Napredne arhitekture informacionih sistema - 15. Jun 2024

U prilogu se nalazi raspored polaganja usmenog ispita iz predmeta Napredne arhitekture informacionih sistema za 17.6.2024. u prostoriji MI A2-2.

[NAIS] - Raspored dolazaka na odbranu projekta - Termin 1

Napredne arhitekture informacionih sistema - 14. Jun 2024

Poštovani studenti, u prilogu obaveštenja nalazi se raspored dolazaka na odbranu projekta u terminu 1, koji se održava 14. juna, spram definisane satnice.

[NAIS] - Prijava termina odbrane projekta

Napredne arhitekture informacionih sistema - 9. Jun 2024

Poštovani studenti, predmeteni projekat moguće je braniti u sledećim terminima:

  • petak, 14. jun 2024. 
  • četvrtak, 27. jun 2024.

Potrebno je da prijavite u kom terminu ćete braniti projekat, pri čemu je prijavni šablon dostupan na **linku**.

Rok za prijavu termina projekta je sreda, 12. jun 2024, do 23.59h.

[NAIS] Ispit junsko-julski rok

Napredne arhitekture informacionih sistema - 9. Jun 2024

Usmeni ispit iz predmeta Napredne arhitekture informacionih sistema u junsko-julskom ispitnom roku biće održan:

  • 17. juna 2024.
  • 8. jula 2024.

Raspored dolazaka studenata biće objavljen nakon završetka prijava ispita na servisu studentske službe.

[NAIS] Odbrana projekta

Napredne arhitekture informacionih sistema - 30. Maj 2024

U sedmici između 3. juna 2024. i 7. juna 2024, biće održane odbrane projekata u terminu vežbi iz predmeta Napredne arhitekture informacionih sistema.

Biće organizovana dva dodatna termina odbrane projekata u sedmici između:

  • 10. juna 2024. i 16. juna 2024.
  • 24. juna 2024. i 30. juna 2024.

[NAIS] Obaveštenje o predmetnom projektu i pravilima bodovanja

Napredne arhitekture informacionih sistema - 26. Maj 2024

Poštovani studenti, u okviru repozitorijuma predmeta dostupan je šablon predmetnog projekta, kao i pravila u vezi sa bodovanjem istog. 

[NAIS] Obaveštenje i forma u vezi sa slanjem materijala za istraživački rad

Napredne arhitekture informacionih sistema - 23. Maj 2024

Poštovani studenti, u prilogu obaveštenje nalazi se satnica dolazaka na odbranu istraživačkih radova, koja se održava u subotu, 1. juna.

Potrebno je da pre same odbrane, jedan student iz svakog tima, u ime svih članova tima, pošalje materijale u vezi sa temom istraživačkog rada. Rok za slanje materijala je četvrtak, 30. maj, do 9.00 časova.

Forma za slanje materijala dostupna je na sledećem linku.

[NAIS] Obaveštenje o realizaciji konsultativnog termina

Napredne arhitekture informacionih sistema - 22. Maj 2024

Poštovani studenti, naredne sedmice u terminima vežbi biće održani konsultativni termini u vezi sa predmetnim projektom.

Napomena: Konsultativni termin za obe grupe u okviru studijskog programa Računarstvo i automatika počinje u 13.15 časova.

[NAIS] Podsetnik i dopuna u vezi sa prijavom teme istraživačkog rada

Napredne arhitekture informacionih sistema - 17. Maj 2024

Poštovani studenti, podsećamo vas da je krajnji rok za prijavu teme istraživačkog rada do 19. maja 2024, do 23.59h

[NAIS] Promena termina vežbi - grupa 1, Informacioni inženjering

Napredne arhitekture informacionih sistema - 3. Maj 2024

Obaveštavaju se studenti 1. grupe smera Informacioni inženjering, da će termin vežbi koji bi bio održan 10. maja u 7:00, biti održan 13. maja u 15:45 u MI A2-2 zbog apsolventske večeri. U terminu 13. maja biće održana i odbrana kontrolne tačke za studente ove grupe.

 Napomena: Specifikaciju predmetnog projekta je potrebno poslati 24 časa pre regularnog termina, odnosno do 9. maja u 7:00.

[NAIS] Rezultati teorijskog testa

Napredne arhitekture informacionih sistema - 3. Maj 2024

U prilogu se nalaze rezultati teorijskog testa iz predmeta Napredne arhitekture informacionih sistema.

Za uvid u radove potrebno je obratiti se predmetnom nastavniku putem email poruke.

[NAIS] - Specifikacija predmetnog projekta

Napredne arhitekture informacionih sistema - 27. April 2024

Poštovani studenti, u sedmici koja počinje 6. maja biće održana kontrolna tačka, za koju je potrebno pripremiti specifikaciju predmetnog projekta. 

Šablon za specifikaciju dostupan je na sledećem linku.

Dodatno, na sledećem linku dostupan je formular gde treba naznačiti koja baza podataka će biti korišćena. 

[NAIS] Spisak tema za istraživački rad i prijava teme

Napredne arhitekture informacionih sistema - 21. April 2024

Poštovani studenti, u nastavku obaveštenja nalazi se link ka radnoj svesci, u kojoj se nalazi spisak tema koje možete odabrati za potrebe izrade svog istraživačkog rada. U okviru iste radne sveske vrši se i prijava odabrane teme. 

Prijavu teme treba izvršiti najkasnije do 19. maja 2024, do 23.59h.

Spisak tema za istraživački rad i prijavna forma dostupni su na sledećem linku.

[NAIS] Obaveštenje za termine izvođenja predavanja

Napredne arhitekture informacionih sistema - 28. Mart 2024

Poštovani studenti, predavanja predviđena za 2. i 5. april 2024. neće biti održana usled bolesti predmetnog nastavnika. 

Napomena: Predviđene predispitne obaveze i predstojeći termini vežbi biće održani bez izmena.

[NAIS] Obaveštenje o teorijskom testu

Napredne arhitekture informacionih sistema - 27. Mart 2024

Poštovani studenti, teorijski test održaće se u petak, 26. aprila 2024, sa početkom u 14.15 časova. Mesto održavanja testa je:

  • FTN 202 - za studente informacionog inženjeringa i
  • FTN 312 - za studente računarstva i automatike

Napomena: Potrebno je doći barem 10 minuta pre propisanog početka izrade teorijskog testa.