Multimedijalni sistemi

osnovni podaci

Nastavnici:
Dinu Dragan dinud(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
TMD 141 Četvrtak, 11:30h

Dragan Ivetić ivetic(AT)uns.ac.rs


Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 9
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2

Sadržaj predmeta:
Multimedija (pojmovi, karakteristike i tokovi podataka medija). Karakteristike audio/video/slika-grafika medija (muzika-MIDI; govor; video-TV i HDTV). Pregled standarda za kompresiju i optičko skladištenje (standardni algoritmi; JPEG2000 i MPEG 1, 2, 4, 7 i 21; CD DA-ROM-WO-RW; DVD; holograf). MM komunikacioni sistem (time-user-control space i CSCW; zahtevi i ograničenja protokola na prezentaciono-aplikativnim i mrežno-transportnim ISO-OSI nivoima) i videokonferencije. MM baze podataka (strukture i operacije). Sinhronizacija MM podataka (četvoroslojni referentni model i distribuirani sistemi). Programske apstrakcije, alati i aplikacije (programski i skript jezici; authoring sistemi i MM kiosk)

Pregled okvirnih tema za diplomske i master radove

Interakcija čovek računar - 24. Februar 2016

Prilog obaveštenja sadrži listu okvirnih tema za diplomske i master radove iz predmeta koje vodi prof. dr Dragan Ivetić.