Računarska grafika

osnovni podaci

Nastavnici:
Dinu Dragan dinud(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
TMD 141 Četvrtak, 11:30h

Dragan Ivetić ivetic(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Aleksandar Josić aleksa_josic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 7
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2

Sadržaj predmeta:
Osnovni pojmovi. Hardverska i softverska arhitektura (OpenGL, DirectX, X3D) grafičkih računarskih sistema. Teorija boja. Generativna grafika (vektorska, rasterska; 2D i 3D - primitive, prikaz i projekcije; bojenje, iluminacija i senčenje; transformacija; isecanje; 3D modelovanje; kompozicija i manipulacija generativnom slikom, standardni formati). Osnovni pristupi obradi i analizi slike (digitalizacija; obrada; poboljšanje i restauracija; segmentacija, ekstrakcija kvantiteta i razumevanje slike). Interakcioni uređaji: tastatura, pointerski uređaji direktne i indirektne kontrole, e-copy i h-copy uređaji.

Pregled okvirnih tema za diplomske i master radove

Interakcija čovek računar - 24. Februar 2016

Prilog obaveštenja sadrži listu okvirnih tema za diplomske i master radove iz predmeta koje vodi prof. dr Dragan Ivetić.