Struktura i organizacija baza podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Ivan Luković ivan(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Milanka Bjelica milanka(AT)uns.ac.rs

Nikola Obrenović nikola.obrenovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 8
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Osnovni pojmovi u oblasti razvoja informacionih sistema i softverskog inzenjerstva. Razvoj postupaka za upravljanje podacima i pojam BP. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. ER model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u ER modelu i relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Izabrane tehnike projektovanja ER i relacione šeme baze podataka. Sistemi za upravljanje bazama podataka. Upotreba upitnog jezika SQL.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 26. Septembar 2016

Usmeni ispit kod profesorice Kordić će se održati 27.9.2016. i 28.9.2016. Spisak studenata za polaganje usmenog ispita se nalazi u prilogu. 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 19. Septembar 2016

Usmeni ispit kod profesorice Kordić će se održati 20.9.2016. i 21.9.2016. Spisak studenata za polaganje usmenog ispita se nalazi u prilogu. Usmeni ispit će se održati u prostoriji JUG-210.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 5. Septembar 2016

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 31. Avgust 2016

Usmeni ispit kod profesorice Kordić će se održati 1.9.2016. i 2.9.2016. Spisak studenata za polaganje usmenog ispita se nalazi u prilogu.

Termini usmenog ispita

Baze podataka na SIIT-u - 17. Avgust 2016

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP, SIOBP, BP i OP biti organizovano u sledećim terminima:

  • četvrtak, 1.09.2016.
  • utorak, 6.09.2016.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 11. Jul 2016

Usmeni ispit kod profesorice Kordić će se održati 12.7.2016. i 14.7.2016. Spisak studenata za polaganje usmenog ispita se nalazi u prilogu.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 4. Jul 2016

Usmeni ispit kod profesorice Kordić će se održati 5.7.2016. i 6.7.2016. Spisak studenata za polaganje usmenog ispita se nalazi u prilogu.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 27. Jun 2016

Zbog bolesti profesorice Kordić usmeni ispit se odlaže za četvrtak 30.6.2016. Spisak studenata za usmeni ispit je dat u prilogu. Zbog velikog broja prijavljenih, studenti koji su prijavili ispit za ovaj termin, a ne nalaze se na spisku usmeni će polagati u sledećem terminu, odnosno 5.7.2016. Spisak će biti naknadno objavljen.

SIOBP - generacija 2015/2016 - konačni rezultati nakon predispitnih obaveza

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Jun 2016

U slučaju neslaganja sa konačnim rezultatima, javiti se asistentu kod koga je rađen sporni test.

SIOBP - rezultati popravnih testova

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Jun 2016

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 16. Jun 2016

Za sve studente koji su položili ispit i prijavili isti u junskom ispitnom roku upis ocena će se obaviti 17.6.2016. u 10:00h u kancelariji JUG-210.

SIOBP - Termini popravnih testova

Struktura i organizacija baza podataka - 13. Jun 2016

Popravni testovi će se održati u petak, 17. 6. 2016, po sledećem rasporedu:
1) SQL test (T1), 10h, učionice Jug-P01 i Jug-P02;
2) Prevođenje ER modela (T3), 12h, učionica Jug-P02.

Spisak prijavljenih studenata nalazi se u prilogu.

SIOBP - 3. test - rezultati

Struktura i organizacija baza podataka - 10. Jun 2016

Za uvid u rad, javiti se e-mailom asistentu kod koga ste radili test, do ponedeljka, 13.6. u 8h. 

Za prijavu na popravni test, pogledati upustvo ovde.

SIOBP - Upustvo za prijavu na popravni test

Struktura i organizacija baza podataka - 6. Jun 2016

Rezultati 3. testa sa vežbi biće objavljeni u petak, 10. 6. 2016.

Nakon toga, studenti koji žele da rade popravni test sa vežbi treba da se prijave do ponedeljka, 13.6.2016. do 8h ujutru, na email adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com. Subject poruke treba da ima sledeći sadržaj:
SIOBP, Popravni, test koji se popravlja, broj indeksa, ime i prezime.

U toku ponedeljka, 13. 6. 2016, biće objavljeno tačno mesto i vreme održavanja popravnog testa.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 5. Jun 2016

 

SIOBP - Prevođenje ER u RMP - primer i zadaci

Struktura i organizacija baza podataka - 31. Maj 2016

 

SIOBP - Test iz ER modela - Rezultati

Struktura i organizacija baza podataka - 31. Maj 2016

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 30. Maj 2016

 

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 24. Maj 2016

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP, SIOBP, BP i OP biti organizovano u sledećim terminima:

  • utorak, 31.05.2016.
  • utorak, 7.06.2016.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 23. Maj 2016