Struktura i organizacija baza podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Ivan Luković ivan(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Stefan Nikolić stefan.nikolic(AT)uns.ac.rs

Nikola Obrenović nikob(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 8
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Osnovni pojmovi u oblasti razvoja informacionih sistema i softverskog inzenjerstva. Razvoj postupaka za upravljanje podacima i pojam BP. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. ER model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u ER modelu i relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Izabrane tehnike projektovanja ER i relacione šeme baze podataka. Sistemi za upravljanje bazama podataka. Upotreba upitnog jezika SQL.

Materijali za vežbe - SQL - 2. deo - nova verzija

Struktura i organizacija baza podataka - 21. April 2015

Prezentacija je u prilogu.

Obaveštenje - Informacioni sistemi i baze podataka, Organizacija podataka i Struktura i organizacija baza podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 15. April 2015

Studenti koji su položili usmeni i prijavili ispit za aprilski ispitni rok mogu upisati ocenu u četvrtak 23.4.2015.god. u terminu usmenog.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP) - 14.04.2015.

Informacioni sistemi i baze podataka - 13. April 2015

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP) - 02.04.2015.

Informacioni sistemi i baze podataka - 1. April 2015

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP) - 26.03.2015.

Informacioni sistemi i baze podataka - 25. Mart 2015

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 21. Mart 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP) - 19.03.2015.

Informacioni sistemi i baze podataka - 18. Mart 2015

Materijali za vežbe - SQL - 2. deo

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Mart 2015

Prezentacija je u prilogu.

Obaveštenje o izmeni strukture grupa

Struktura i organizacija baza podataka - 16. Mart 2015

Molimo sledeće studente da vežbe pohađaju prema priloženom rasporedu:

  • Kovačević Miljan, E13176, Grupa 1 (Utorak 15:45 - 17:15)
  • Stepanović Stefan, E13429, Grupa 2 (Utorak 17:30 - 19:00)

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP) - 17.03.2015.

Struktura i organizacija baza podataka - 16. Mart 2015

Skriptovi 2015

Struktura i organizacija baza podataka - 11. Mart 2015

 

Materijali za vežbe - SQL - 1. deo

Struktura i organizacija baza podataka - 4. Mart 2015

Prezentacija je u prilogu.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP) - 5.03.2015.

Informacioni sistemi i baze podataka - 4. Mart 2015

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP) - 5.03.2015.

Struktura i organizacija baza podataka - 4. Mart 2015

 

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 4. Mart 2015

Usmeni, termin 12.03.2015.godine

Obaveštavaju se studenti, koji su prijavili usmeni ispit iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka, Struktura i organizacija baza podataka i Organizacija podataka za termin 12.3.2015. godine, da se usmeni odlaže za utorak 17.3.2015. godine u 10h.
Ukoliko nekom od prijavljenih ne odgovara novi termin može da se prijavi za bilo koji drugi od objavljenih termina. Odustajanje od ispita treba prijaviti nastavniku Slavici Kordić na mail slavica@uns.ac.rs. Odjava se može izvršiti do 16.3.2015 u 8h.

Obaveštenje

Struktura i organizacija baza podataka - 28. Februar 2015

Obaveštavaju se studenti da će u ponedeljak 2.3.2015. g. predavanja iz predmeta Struktura i organizacija baza podataka početi u 16:15 umesto u 17:15.
Takođe, tog dana će biti održano 4 časa predavanja umesto dva.

Materijali za predavanja

Struktura i organizacija baza podataka - 28. Februar 2015

 

Materijali za predavanja

Struktura i organizacija baza podataka - 28. Februar 2015

Termini održvanja predispitnih obaveza iz predmeta Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka - 24. Februar 2015

Predmetni zadaci (predavanja)
pz1 - 18.5.2015.
Provere će biti održane u terminima predavanja.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP) - 23.02.2015.

Struktura i organizacija baza podataka - 22. Februar 2015