Struktura i organizacija baza podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Ivan Luković ivan(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Milanka Bjelica milanka(AT)uns.ac.rs

Nikola Obrenović nikob(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 8
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Osnovni pojmovi u oblasti razvoja informacionih sistema i softverskog inzenjerstva. Razvoj postupaka za upravljanje podacima i pojam BP. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. ER model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u ER modelu i relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Izabrane tehnike projektovanja ER i relacione šeme baze podataka. Sistemi za upravljanje bazama podataka. Upotreba upitnog jezika SQL.

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 12. Novembar 2015

 Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • utorak, 17.11.2015.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 25. Oktobar 2015

 Usmeni ispit će se održati 27.10.2015. u skladu sa sledećim rasporedom:

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 20. Oktobar 2015

 Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • ponedeljak, 26.10.2015.
  • ponedeljak, 02.11.2015.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Baze podataka na SIIT-u - 20. Oktobar 2015

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Informacioni sistemi i baze podataka - 14. Oktobar 2015

 

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 29. Septembar 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 28. Septembar 2015

Zbog većeg broja prijavljenih, usmeni će se održati u dva dana (29.9. i 30.9.), u skladu sa datim rasporedom.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Informacioni sistemi i baze podataka - 21. Septembar 2015

 Zbog većeg broja prijavljenih, usmeni će se odžati u dva dana (22.09. i 23.09.), u skladu sa datim rasporedom.

Usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Informacioni sistemi i baze podataka - 14. Septembar 2015

Obaveštavaju se studenti da će se usmeni ispit kod profesorice Slavice Kordić održati u prostorijama MI A2-2, umesto u kancelariji TMD 40.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Informacioni sistemi i baze podataka - 13. Septembar 2015

Zbog većeg broja prijavljenih, usmeni će se održati u dva dana (14.09. i 15.09.), u skladu sa datim rasporedom.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Informacioni sistemi i baze podataka - 7. Septembar 2015

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 1. Septembar 2015

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 18. Avgust 2015

 Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • ponedeljak 31.8.2015.god 

Potpisivanje indeksa - Baze podataka i Struktura i organizacija baza podataka

Baze podataka na SIIT-u - 21. Jun 2015

U sredu 24.6.2015. g. u 11h treba doneti indeks u kancelariju 40 na TMD-u.
Potpis mogu dobiti svi studenti koji imaju 30 i više bodova na predispitnim obavezama.
Po indeks treba doći u 13h.

Konačni rezultati nakon predispitnih obaveza

Struktura i organizacija baza podataka - 18. Jun 2015

 

Termin i mesto održavanja popravnog zadatka

Struktura i organizacija baza podataka - 15. Jun 2015

Obaveštavamo studente da će popravni zadatak biti održan u četvrtak 18.6.2015., 11:00h u laboratorijama MIA2-1 i MIA2-2.
U prilogu poruke je spisak prijavljenih studenata. Polaganjem popravnog zadatka, poništavaju se bodovi za taj zadatak osvojeni tokom semestra.

SIOBP - Prijava za popravni test

Struktura i organizacija baza podataka - 12. Jun 2015

Studenti, koji žele da rade popravni test sa vežbi, treba da se prijave na email nikob@uns.ac.rs do ponedeljka, 15.6.2015, u 12h. Moguće je prijaviti samo jedan test.

U poruci je potrebno navesti broj indeksa, ime, prezime i test koji želite da ponovite.

Mesto i vreme održavanja popravnog testa biće objavljeno u ponedeljak, 15.6.2015, na sajtu katedre.

SIOBP - Rezultati 3. testa - G1, G2 i G3

Struktura i organizacija baza podataka - 11. Jun 2015

  

Rezultati zadatka 3 za grupu 4

Struktura i organizacija baza podataka - 11. Jun 2015

 

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 3. Jun 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • četvrtak 18.6.2015.god u 14h