Obaveštenje za studente koji polažu usmeni ispit kod prof. Slavice Kordić

22. Januar 2023

 Termini za polaganje usmenog završnog ispita u januarskom i februarskom roku su sledeći: 

  • sreda, 25.1.2023.
  • petak, 27.1.2023.
  • utorak, 31.1.2023.
  • petak, 3.2.2023.
  • sreda, 8.2.2023.
  • utorak, 14.2.2023.
  • sreda, 22.2.2023. (popunjeno)
  • četvrtak 23.2.2023. (popunjeno)
  • četvrtak 2.3.2023. (aprilski rok) (popunjeno)

Studenti koji žele da polažu ispit u navedenom terminu moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com 
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. u naslov treba staviti:
USM, BP1, Ime Prezime, brojindeksa, 25.1.2023.
Tačna satnica kao i mesto polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan ranije.
                                                      Predmetni nastavnik