Struktura i organizacija baza podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 8
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Osnovni pojmovi u oblasti razvoja informacionih sistema i softverskog inzenjerstva. Razvoj postupaka za upravljanje podacima i pojam BP. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. ER model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u ER modelu i relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Izabrane tehnike projektovanja ER i relacione šeme baze podataka. Sistemi za upravljanje bazama podataka. Upotreba upitnog jezika SQL.

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 21. Februar 2017

 Termini za usmeni:

  • utorak, 28.02.2017. 
  • utorak, 7.03.2017.
  • utorak, 21.03.2017.
  • utorak, 28.03.2017.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 21. Februar 2017

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 6. Februar 2017

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 31. Januar 2017

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 23. Januar 2017

 

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 18. Januar 2017

 Termini za usmeni:

  • sreda, 25.01.2017. 
  • sreda, 1.02.2017.
  • utorak, 7.02.2017.
  • sreda, 22.02.2017.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 25. Decembar 2016

 

Obaveštenje - usmeni ispit

Struktura i organizacija baza podataka - 18. Decembar 2016

 Zbog bolesti nastavnika usmeni ispit se odlaže za sledeći ponedeljak, 26.12.2016.

Termini usmenog ispita

Organizacija podataka - 30. Novembar 2016

Termini za usmeni:

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 26. Novembar 2016

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 5. Novembar 2016

 

Termini usmenog ispita

Organizacija podataka - 4. Novembar 2016

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP, SIOBP, BP i OP biti organizovano u sledećim terminima:

  • ponedeljak, 10.10.2016. vanredni oktobarski ispitni rok

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 30. Oktobar 2016

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 23. Oktobar 2016

 

Pravila prijavljivanja usmenog ispita na predmetima kod profesora Lukovića - BP, BP1, BP2, ISM, SBP, SMPOS, SOBP, SSP, SUBP (v1.2)

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Oktobar 2016

Studenti koji žele da polažu usmeni ispit iz bilo kojeg predmeta kod profesora Lukovića u nekom od raspoloživih termina, koji se objavljuju u okviru obaveštenja na glavnoj stranici sajta Katedre, moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita. Prijava izlaska na polaganje je obavezujuća - samo u izuzetnim okolnostima koje onemogućavaju polaganje usmenog ispita treba koristiti mogućnost otkazivanja ranije prijave.

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Oktobar 2016

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP, SIOBP, BP i OP biti organizovano u sledećim terminima:

  • ponedeljak, 10.10.2016. vanredni oktobarski ispitni rok

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 16. Oktobar 2016

 

SIOBP - generacija 2015/2016 - konačni rezultati nakon predispitnih obaveza

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Jun 2016

U slučaju neslaganja sa konačnim rezultatima, javiti se asistentu kod koga je rađen sporni test.

SIOBP - rezultati popravnih testova

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Jun 2016

 

SIOBP - Termini popravnih testova

Struktura i organizacija baza podataka - 13. Jun 2016

Popravni testovi će se održati u petak, 17. 6. 2016, po sledećem rasporedu:
1) SQL test (T1), 10h, učionice Jug-P01 i Jug-P02;
2) Prevođenje ER modela (T3), 12h, učionica Jug-P02.

Spisak prijavljenih studenata nalazi se u prilogu.