Pravila prijavljivanja usmenog ispita na predmetima kod profesora Lukovića - BP, BP1, BP2, ISM, SBP, SMPOS, SOBP, SSP, SUBP (v1.2)

17. Oktobar 2016

Studenti koji žele da polažu usmeni ispit iz bilo kojeg predmeta kod profesora Lukovića u nekom od raspoloživih termina, koji se objavljuju u okviru obaveštenja na glavnoj stranici sajta Katedre, moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita. Prijava izlaska na polaganje je obavezujuća - samo u izuzetnim okolnostima koje onemogućavaju polaganje usmenog ispita treba koristiti mogućnost otkazivanja ranije prijave.

Nije moguće prijaviti polaganje jednog predmeta u više različitih termina koji su istovremeno aktuelni. U slučaju slanja više različitih prijava za jedan predmet, biće prihvaćena samo prijava za najraniji aktuelni termin koji je među prijavljenima. U slučaju da se polaže više predmeta, neophodno je poslati posebnu prijavu za svaki od njih.
 
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Za prijavu na usmeni ispit iz Baza podataka 1 u terminu 16. 10. 2012. u naslov treba staviti
USM, BP1, Ime Prezime, brojindeksa, 2012/10/16
Raspored studenata sa mestom i vremenom održavanja usmenog ispita biće objavljen na sajtu Katedre 24 sata pre termina ispita.

U slučaju da se želi odustati od izlaska na ranije prijavljeni usmeni ispit, neophodno je poslati odjavu. Za otkazivanje gorepomenute prijave za Baze podataka 1 treba najkasnije 36 sati pre samog termina ispita poslati praznu poruku u čijem je naslovu sledeći tekst
ODJUSM, BP1, Ime Prezime, brojindeksa, 2012/10/16

Na gore navedenu email adresu ne treba slati pitanja i molbe u vezi sa ispitom (njih prosleđivati na lične adrese odgovarajućih članova katedre) već isključivo prijave i odjave u vezi sa ispitom.

Skraćenice za predmete su:
BP - Baze podataka
BP1 - Baze podataka 1
BP2 - Baze podataka 2
ISM - Informacioni sistemi i menadžment
SBP - Sistemi baza podataka
SMPOS - Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima
SOBP - Struktura i organizacija baza podataka
SSP - Sistemi skladišta podataka
SUBP - Sistemi za upravljanje bazama podataka