Struktura i organizacija baza podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 8
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Osnovni pojmovi u oblasti razvoja informacionih sistema i softverskog inzenjerstva. Razvoj postupaka za upravljanje podacima i pojam BP. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. ER model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u ER modelu i relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Izabrane tehnike projektovanja ER i relacione šeme baze podataka. Sistemi za upravljanje bazama podataka. Upotreba upitnog jezika SQL.

Materijali za predavanja

Struktura i organizacija baza podataka - 7. Mart 2016

 

SIOBP vežbe - Uvod, DDL i DML

Struktura i organizacija baza podataka - 1. Mart 2016

Prezentacija i skripte sa vežbi su u prilogu.

Materijali za predavanja

Struktura i organizacija baza podataka - 25. Februar 2016

 

Materijali za predavanja

Struktura i organizacija baza podataka - 25. Februar 2016

 

Termini predispitnih obaveza iz predmeta Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka - 25. Februar 2016

Predmetni zadatak (predavanja)
pz1 - 16.5.2016.
Provera će biti održana u terminu predavanja.

Zadaci (vežbe)
zadatak 1 (SQL) - 19.4.2016.
zadatak 2 (ER model) - 24.5.2016.
zadatak 3 (prevodjenje ER u relacioni) - 7.6.2016.
Provere će biti održane u terminima vežbi.

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 24. Januar 2016

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • petak, 29.01.2016.
  • utorak, 02.02.2016.
  • utorak, 09.02.2016.

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 12. Novembar 2015

 Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • utorak, 17.11.2015.

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 20. Oktobar 2015

 Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • ponedeljak, 26.10.2015.
  • ponedeljak, 02.11.2015.

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 29. Septembar 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 18. Avgust 2015

 Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • ponedeljak 31.8.2015.god 

Potpisivanje indeksa - Baze podataka i Struktura i organizacija baza podataka

Baze podataka na SIIT-u - 21. Jun 2015

U sredu 24.6.2015. g. u 11h treba doneti indeks u kancelariju 40 na TMD-u.
Potpis mogu dobiti svi studenti koji imaju 30 i više bodova na predispitnim obavezama.
Po indeks treba doći u 13h.

Konačni rezultati nakon predispitnih obaveza

Struktura i organizacija baza podataka - 18. Jun 2015

 

Termin i mesto održavanja popravnog zadatka

Struktura i organizacija baza podataka - 15. Jun 2015

Obaveštavamo studente da će popravni zadatak biti održan u četvrtak 18.6.2015., 11:00h u laboratorijama MIA2-1 i MIA2-2.
U prilogu poruke je spisak prijavljenih studenata. Polaganjem popravnog zadatka, poništavaju se bodovi za taj zadatak osvojeni tokom semestra.

SIOBP - Prijava za popravni test

Struktura i organizacija baza podataka - 12. Jun 2015

Studenti, koji žele da rade popravni test sa vežbi, treba da se prijave na email nikob@uns.ac.rs do ponedeljka, 15.6.2015, u 12h. Moguće je prijaviti samo jedan test.

U poruci je potrebno navesti broj indeksa, ime, prezime i test koji želite da ponovite.

Mesto i vreme održavanja popravnog testa biće objavljeno u ponedeljak, 15.6.2015, na sajtu katedre.

SIOBP - Rezultati 3. testa - G1, G2 i G3

Struktura i organizacija baza podataka - 11. Jun 2015

  

Rezultati zadatka 3 za grupu 4

Struktura i organizacija baza podataka - 11. Jun 2015

 

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 3. Jun 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • četvrtak 18.6.2015.god u 14h

SIOBP - Prevodjene ER modela u relacioni model - materijali

Struktura i organizacija baza podataka - 2. Jun 2015

SIOBP - Rezultati testa iz ER modela - Sve grupe

Struktura i organizacija baza podataka - 28. Maj 2015

Rezultati Zadatka 2 (ER model) za grupu 4

Struktura i organizacija baza podataka - 26. Maj 2015