Struktura i organizacija baza podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 8
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Osnovni pojmovi u oblasti razvoja informacionih sistema i softverskog inzenjerstva. Razvoj postupaka za upravljanje podacima i pojam BP. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. ER model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u ER modelu i relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Izabrane tehnike projektovanja ER i relacione šeme baze podataka. Sistemi za upravljanje bazama podataka. Upotreba upitnog jezika SQL.

Termini usmenih ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 18. Jun 2014

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

Popravni zadatak

Struktura i organizacija baza podataka - 16. Jun 2014

Popravni zadatak će se održati u četvrtak, 19.6.2014, u 9h, u laboratoriji MI A2-2.

Generacija 2013/2014, konačni rezultati nakon predispitnih obaveza

Struktura i organizacija baza podataka - 12. Jun 2014

Predmetni zadatak 2 -rezultati

Struktura i organizacija baza podataka - 12. Jun 2014

Popravni zadatak

Struktura i organizacija baza podataka - 11. Jun 2014

Studenti koji žele da rade popravni zadatak sa vežbi treba da se prijave do ponedeljka 16.6.2014. godine, putem mail poruke na mail milancel@uns.ac.rs. Može se prijaviti najviše jedan zadatak. Subject poruke treba da sadrži: Popravni, SIOBP, zadatak koji se popravlja - broj indeksa, ime i prezime studenta koji se prijavljuje za odbranu. Mesto i vreme odrzavanja popravnog zadatka bice objavljeno u ponedeljak, 16.6.2014. godine, na sajtu katedre.

Zadatak 4 - rezultati za sve grupe

Struktura i organizacija baza podataka - 11. Jun 2014

Materijali za vezbe - prevodjenje ER u relacioni model podataka

Struktura i organizacija baza podataka - 4. Jun 2014

Rezultati zadatka 3

Struktura i organizacija baza podataka - 27. Maj 2014

 Konačni rezultati zadatka 3 nakon objedinjavanja.

Zadatak 3 - termin

Struktura i organizacija baza podataka - 22. Maj 2014

Zadatak 3 (ER model podataka) bice odrzan 27.5.2014 u terminu vezbi.

Zadatak 2 - DML, DDL - rezultati za sve grupe

Struktura i organizacija baza podataka - 14. Maj 2014

Materijali za vezbe

Struktura i organizacija baza podataka - 14. Maj 2014

Materijali za vezbe

Struktura i organizacija baza podataka - 7. Maj 2014

Predmetni zadatak 1 - rezultati

Struktura i organizacija baza podataka - 29. April 2014

 

Materijali za vežbe - DML i DDL

Struktura i organizacija baza podataka - 23. April 2014

Zadatak 1 - SQL SELECT naredba - rezultati za sve grupe

Struktura i organizacija baza podataka - 9. April 2014

Zadatak 1 - SQL SELECT naredba - rezultati za termine G1 i G4

Struktura i organizacija baza podataka - 9. April 2014

 

Uputstvo za podesavanje okruzenja

Struktura i organizacija baza podataka - 1. April 2014

Materijali za vežbe

Struktura i organizacija baza podataka - 1. April 2014

Materijali za vežbe

Struktura i organizacija baza podataka - 26. Mart 2014

Materijali za vežbe

Struktura i organizacija baza podataka - 19. Mart 2014