Teorija algoritama

osnovni podaci

Nastavnici:
Dinu Dragan dinud(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs

Vladimir Ivković vladimir.ivkovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

nastavni plan

Prelazak na SOVA platformu

Teorija algoritama - 17. Mart 2020

Ovim putem molimo sve studente na predmetu Teorija algoritama da se priključe kursu na SOVA platformi putem linka.

Teorija algoritama, predlog ocene

Teorija algoritama - 15. Jun 2019

Poštovane koleginice i kolege,
Razultati drugog dela pismenog i predlozi zaključnih ocena mogu se naći OVDE.

Svako ko ima 51 bod i više, kada se sve sabere (predispitne obaveze, plus, i ispit), ima pravo na ocenu.
Molim vas da me u narednim danima obavestite putem mejla, da li želite da zadržite te bodove ili želite da izađete na ispit.

Konačni rezultati predispitnih obaveza

Teorija algoritama - 10. Jun 2019

Na repozitorijumu su okačeni konačni rezultati predispitnih obaveza.

Zbirni rezultati predispitnih obaveza nakon uvida i nadoknade

Teorija algoritama - 5. Jun 2019

Na repozitorijumu su postavljeni objedinjeni rezultati predispitnih obaveza.

U koloni Napomena označeni su studenti koji imaju pravo na odbranu domaćeg zadatka za dopunu do 30 bodova.

Rezultati nadoknade

Teorija algoritama - 5. Jun 2019

U prilogu su rezultati nadoknade testova.

Uvid u radove: petak, 07.06. u 09:00 sati u JUG-106.

Domaći zadatak

Teorija algoritama - 5. Jun 2019

Tekst domaćeg zadatka za dopunu do 30 bodova nalazi se na repozitorijumu.
Odbrana domaćeg zadatka održaće se u ponedeljak, 10.06. u 09:00 sati u kancelariji JUG-106.
U slučaju bilo kakvih nedoumica i pitanja obratiti se e-mail porukom na adresu vladimir.ivkovic@uns.ac.rs.

Preliminarni rezultati predispitnih obaveza

Teorija algoritama - 2. Jun 2019

Na repozitorijumu su postavljeni preliminarni rezultati predispitnih obaveza.

Test 3 - rezultati

Teorija algoritama - 2. Jun 2019

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati Testa 3.
Uvid u radove će biti u utorak, 04.06. u 08.00 sati u JUG-106.

Test 2 - rezultati

Teorija algoritama - 11. Maj 2019

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati Testa 2.
Uvid u radove će biti u utorak, 14.05. u 09.00 sati u JUG-106.

Rezultati prvog dela ispita

Teorija algoritama - 6. Maj 2019

Poštovane koleginice i kolege,
rezultate sa prvog dela ispita možete pogledati u repozitoriju (rezultati).

Doc. dr Dinu Dragan

Pomeranje termina testa 2

Teorija algoritama - 19. April 2019

Budući da se većina studenata izjasnila za pomeranje termina testa 2, test se pomera za nedelju od 6. maja.

Test 1 - rezultati

Teorija algoritama - 1. April 2019

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati Testa 1.
Uvid u redove će biti u utorak, 02.04. u 09.00 satu u JUG-106.

Promena termina vežbi

Teorija algoritama - 6. Mart 2019

Vežbe za grupe 3 i 4 održaće se u subotu 16.03. od 08.00 časova u učionici MI A2-1 umesto redovnog termina u utorak 12.03. u 17.30.
Vežbe za grupe 1 i 2 održaće se u subotu 16.03. od 10.45 časova u učionici MI A2-1 umesto redovnog termina u sredu 13.03. u 14.00.

Finalne ocene pred ispit

Teorija algoritama - 10. Jun 2018

U priloženom dokumentu nalaze se ukupni bodovi i ponuđene ocene o kojima se treba izjasniti.

Rezultati nadoknade i popravnog testa

Teorija algoritama - 8. Jun 2018

U prilogu se nalaze rezultati nadoknade i popravnog testa.

Uvid u radove: ponedeljak, 11.06. u 10:45 sati, kancelarija JUG-106.

Rezutati drugog parcijalnog ispita i ukupni bodovi iz teorije

Teorija algoritama - 8. Jun 2018

U prilogu se nalazi dokument sa rezultatima drugog parcijalnog ispita i ukupnim brojem bodova iz teorije.

Domaći zadatak - promena termina odbrane

Teorija algoritama - 8. Jun 2018

Termin odbrane domaćeg zadatka je pomeren na ponedeljak, 11.06. u 11 sati, kancelarija JUG-106.

Teorija algoritama - dodatni bodovi sa predavanja

Teorija algoritama - 5. Jun 2018

U prilogu se nalazi tabela sa dodatnim bodovima osvojenim dolascima na predavanja.

Domaći zadatak

Teorija algoritama - 4. Jun 2018

Tekst domaćeg zadatka za dopunu do 30 bodova nalazi se na repozitorijumu.

Odbrana domaćeg zadatka održaće se u petak, 08.06. u 11:00 u kancelariji JUG-106.

U slučaju bilo kakvih nedoumica i pitanja obratiti se e-mail porukom na adresu vladimir.ivkovic@uns.ac.rs.

Preliminarni rezultati predispitnih obaveza

Teorija algoritama - 1. Jun 2018

Na repozitorijumu su postavljeni preliminarni rezultati predispitnih obaveza.

Studenti koji nisu radili neki od tri testa, a na preostala dva imaju bar 15 bodova ukupno, imaju pravo na nadoknadu propuštenog testa.

Ostali studenti mogu da popravljaju jedan test tako što im se prethodno osvojeni bodovi sa tog testa brišu, a računaju se ostvareni bodovi na popravnom testu. Popravni test obuhvata celo gradivo.