Lične Informacije

Радован Туровић
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula mr
Nastava asistent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

Научно технолошки парк, канцеларија 328

Predmeti