Programiranje i programski jezici - Mehatronika

osnovni podaci

Nastavnici:
Lazar Stričević lucky(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
JUG-105, petak, 16:15


Asistenti:
Marija Kukić marijakukic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 4
Studijski program: Mehatronika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Faze razvoja programa jednostavnog ponašanja. Generacije programskih jezika i stilovi. Razvoj i izvršavanje C programa. Osnovna struktura C programa: alfabet, identifikatori, pretprocesorske direktive, deklaracije konstanti, tipova i promenljivih. Tipovi podataka C jezika: skalari, indeksirani tipovi i slogovi/strukture. C operatori, izrazi i upravljačke strukture. C funkcije, rekurzije i makroi. Standardne funkcije ulaza i izlaza. Rad sa C datotekama, tekstualnim i binarnim.

Priprema za Test1

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 18. Mart 2019

 U repozitorijumu su objavljeni zadaci za pripremu za Test1.
Test1 će biti održan u terminima vežbi 21. i 22. marta. Stari studenti treba da dođu u termin vežbi 22. marta u 08:30 u laboratoriju MI A2-3. Na test obavezno poneti indeks ili ličnu kartu.

Zbog interesovanja studenata, biće održane dodatne konsultacije u utorak, 19.03. u 16h u kabinetu JUG-105.

Termin polaganja ispita u oktobarskom roku

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 18. Septembar 2018

Ispit u oktobarskom roku će biti održan u četvrtak, 20.9.2018. u 13h, u laboratoriji MI A2-1.

Rezultati nadoknade

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 6. Jun 2018

 U prilogu se nalazi spisak ukupno osvojenih bodova na predispitnim obavezama posle nadoknade. Termin za uvid u radove sa nadoknade je četvrtak, 7. jun u 15h u kabinetu JUG-105.

Bodovi sa predispitnih obaveza

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 3. Jun 2018

 U prilogu je dat spisak ukupno osvojenih bodova na predispitnim obavezama (Test1+Test2+Predmetni projekat) za sve studente.
Termin za uvid u radove sa Predmetnog projekta je ponedeljak, 04. jun u 18h u kabinetu JUG-105.

Studenti koji žele da se prijave za nadoknadu, mogu to da učine u pomenutom terminu. Nadoknada će biti održana u utorak, 5. juna u 15:45 u laboratoriji MI-A2-3.

Nadoknada provere znanja

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 29. Maj 2018

 U utorak, 05. juna u 15:45 će u laboratoriji MI-A2-3 biti održana nadoknada za studente koji su opravdano bili odsutni sa neke od provera znanja (testovi ili predmetni projekat) u toku semestra. Svi studenti koji žele da rade nadoknadu moraju pretodno da se za to prijave u terminu predavanja (petak, 01.jun, 12:15, JUG-112).

Priprema za Predmetni projekat

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 23. Maj 2018

 U repozitorijumu je objavljen zadatak za pripremu za Predmetni projekat. Dobijeno rešenje zadatka (u papirnoj formi) je potrebno poneti na test.

Test2 - rezultati

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 15. Maj 2018

 Rezultati za Test2 su dati u prilogu. Termin za uvid u radove je petak, 18.05. u 16h u kabinetu JUG-105.

Priprema za Test 2

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 3. Maj 2018

 U repozitorijumu je objavljen zadatak za pripremu za Test 2. Dobijeno rešenje zadatka (u papirnoj formi) je potrebno poneti na test.

Test 2 će biti održan u terminima vežbi 8. i 11. maja. Obavezno poneti indeks ili ličnu kartu.

Test1 - rezultati

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 30. Mart 2018

Rezultati za Test1 su dati u prilogu. Termin za uvid u radove je utorak, 03.03. u 15:45 u laboratoriji MI-A2-3.

Pripremni zadaci za Test1

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 16. Mart 2018

 U reporzitorijumu su objavljeni zadaci za pripremu za Test1 zajedno sa rešenjima. Rešenja nisu potpuna i data su samo kao ideja za samostalno rešavanje.
Test1 će biti održan u terminima vežbi 20. i 23. marta. Obavezno poneti indeks ili ličnu kartu.

[MH] Termin polaganja usmenog ispita u oktobarskom produženom roku II

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 5. Oktobar 2017

Usmeni ispit iz Programiranja i programskih jezika u oktobarskom produženom roku  II biće održan u ponedeljak, 9.10.2017. u 9:00, prostorija JUG-216.

[MH] Termin polaganja usmenog ispita u oktobarskom roku

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 15. Septembar 2017

Usmeni ispit iz Programiranja i programskih jezika u oktobarskom roku biće održan u ponedeljak, 25.9.2017. u 9:30, prostorija JUG-216.

[MH] Termin polaganja usmenog ispita u septembarsko-oktobarskom roku

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 5. Septembar 2017

Usmeni ispit iz Programiranja i programskih jezika u septembarsko-oktobarskom roku biće održan u ponedeljak, 11.9.2017. u 9:00 h, prostorija JUG-216.

[MH] Termin polaganja usmenog ispita u septembarskom roku

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 24. Avgust 2017

Usmeni ispit iz Programiranja i programskih jezika u septembarskom roku biće održan u ponedeljak, 28.8.2017, 9:00, u prostoriji JUG-216.

[MH] Rezultati predispitnih obaveza i termini polaganja usmenog ispita

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 13. Jun 2017

Rezultati predispitnih obaveza nalaze se u dokumentu u prilogu.

Termini polaganja usmenog ispita su:
sreda, 28.6.2017, 9:00, prostorija JUG-210
sreda, 5.7.2017, 9:00, prostorija JUG-210
sreda, 12.7.2017, 9:00, prostorija JUG-216

[MH] Rezultati testa T2 iz Programiranja i programskih jezika

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 6. Jun 2017

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati testa T2.

Uvid u radove može se obaviti u četvrtak, 8.6.2017. u 14:00 u prostoriji JUG-216.

[MH] Raspored polaganja testa T2 iz Programiranja i programskih jezika

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 28. Maj 2017

Raspored polaganja testa T2 iz Programiranja i programskih jezika
Učionica JUG 112, petak 2.6.2017.

Obavezno poneti sa sobom identifikacioni dokument (indeks ili lična karta)!

Termin od 12:15:
Studenti sa brojem indeksa od MH 1/2015 do MH 41/2015

Termin od 12:45:

[MH] Rezultati testa T1 iz Programiranja i programskih jezika

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 8. April 2017

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati testa T1.

Uvid u radove može se obaviti u četvrtak, 13.4.2017. u 14:00 u prostoriji JUG-216.

[MH] Raspored polaganja testa T1 iz Programiranja i programskih jezika

Programiranje i programski jezici - Mehatronika - 31. Mart 2017

Raspored polaganja testa T1 iz Programiranja i programskih jezika - Mehatronika
Učionica JUG 112, petak 7.4.2017.

Obavezno poneti sa sobom identifikacioni dokument (indeks ili lična karta)!

Termin od 12:15:
Studenti sa brojem indeksa od MH 1/2015 do MH 40/2015

Termin od 12:40:
Studenti sa brojem indeksa od MH 41/2015 do MH 93/2016, kao i svi studenti koji ponovo slušaju predmet