Teorija algoritama

osnovni podaci

Nastavnici:
Dinu Dragan dinud(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs

Vladimir Ivković vladimir.ivkovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

nastavni plan

Test 3 - rezultati

Teorija algoritama - 1. Jun 2018

Rezultati trećeg testa se nalaze na repozitorijumu.
Uvid u radove: ponedeljak, 04.06. u 08:30, kancelarija JUG-106.

Rezultati 1. parcijalnog ispita - ponovljeno

Teorija algoritama - 23. Maj 2018

U prilogu se nalaze rezultati prvog parijcijalnog ispita.

Uvid u radove u utorak 29.05.2018. godine u 8:30 u kabinetu 216.

Test 2 - rezultati

Teorija algoritama - 3. Maj 2018

Rezultati drugog testa se nalaze na repozitorijumu.
Uvid u radove: utorak, 08.05. u 09:00, kancelarija JUG-106.

Test 1 - rezultati

Teorija algoritama - 24. Mart 2018

Rezultati prvog testa se nalaze na repozitorijumu.
Uvid u radove: utorak, 27.03. u 07:30, kancelarija JUG-106.