Teorija algoritama

osnovni podaci

Nastavnici:
Dinu Dragan dinud(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Консултације се врше/заказују путем форме или електронске поште.

Jovana Jovanović jovana.jovanovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Rezultati nadoknade

Teorija algoritama - 5. Jun 2019

U prilogu su rezultati nadoknade testova.

Uvid u radove: petak, 07.06. u 09:00 sati u JUG-106.

Domaći zadatak

Teorija algoritama - 5. Jun 2019

Tekst domaćeg zadatka za dopunu do 30 bodova nalazi se na repozitorijumu.
Odbrana domaćeg zadatka održaće se u ponedeljak, 10.06. u 09:00 sati u kancelariji JUG-106.
U slučaju bilo kakvih nedoumica i pitanja obratiti se e-mail porukom na adresu vladimir.ivkovic@uns.ac.rs.

Preliminarni rezultati predispitnih obaveza

Teorija algoritama - 2. Jun 2019

Na repozitorijumu su postavljeni preliminarni rezultati predispitnih obaveza.

Test 3 - rezultati

Teorija algoritama - 2. Jun 2019

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati Testa 3.
Uvid u radove će biti u utorak, 04.06. u 08.00 sati u JUG-106.

Test 2 - rezultati

Teorija algoritama - 11. Maj 2019

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati Testa 2.
Uvid u radove će biti u utorak, 14.05. u 09.00 sati u JUG-106.

Rezultati prvog dela ispita

Teorija algoritama - 6. Maj 2019

Poštovane koleginice i kolege,
rezultate sa prvog dela ispita možete pogledati u repozitoriju (rezultati).

Doc. dr Dinu Dragan

Pomeranje termina testa 2

Teorija algoritama - 19. April 2019

Budući da se većina studenata izjasnila za pomeranje termina testa 2, test se pomera za nedelju od 6. maja.

Test 1 - rezultati

Teorija algoritama - 1. April 2019

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati Testa 1.
Uvid u redove će biti u utorak, 02.04. u 09.00 satu u JUG-106.

Promena termina vežbi

Teorija algoritama - 6. Mart 2019

Vežbe za grupe 3 i 4 održaće se u subotu 16.03. od 08.00 časova u učionici MI A2-1 umesto redovnog termina u utorak 12.03. u 17.30.
Vežbe za grupe 1 i 2 održaće se u subotu 16.03. od 10.45 časova u učionici MI A2-1 umesto redovnog termina u sredu 13.03. u 14.00.

Finalne ocene pred ispit

Teorija algoritama - 10. Jun 2018

U priloženom dokumentu nalaze se ukupni bodovi i ponuđene ocene o kojima se treba izjasniti.

Rezultati nadoknade i popravnog testa

Teorija algoritama - 8. Jun 2018

U prilogu se nalaze rezultati nadoknade i popravnog testa.

Uvid u radove: ponedeljak, 11.06. u 10:45 sati, kancelarija JUG-106.

Rezutati drugog parcijalnog ispita i ukupni bodovi iz teorije

Teorija algoritama - 8. Jun 2018

U prilogu se nalazi dokument sa rezultatima drugog parcijalnog ispita i ukupnim brojem bodova iz teorije.

Domaći zadatak - promena termina odbrane

Teorija algoritama - 8. Jun 2018

Termin odbrane domaćeg zadatka je pomeren na ponedeljak, 11.06. u 11 sati, kancelarija JUG-106.

Teorija algoritama - dodatni bodovi sa predavanja

Teorija algoritama - 5. Jun 2018

U prilogu se nalazi tabela sa dodatnim bodovima osvojenim dolascima na predavanja.

Domaći zadatak

Teorija algoritama - 4. Jun 2018

Tekst domaćeg zadatka za dopunu do 30 bodova nalazi se na repozitorijumu.

Odbrana domaćeg zadatka održaće se u petak, 08.06. u 11:00 u kancelariji JUG-106.

U slučaju bilo kakvih nedoumica i pitanja obratiti se e-mail porukom na adresu vladimir.ivkovic@uns.ac.rs.

Preliminarni rezultati predispitnih obaveza

Teorija algoritama - 1. Jun 2018

Na repozitorijumu su postavljeni preliminarni rezultati predispitnih obaveza.

Studenti koji nisu radili neki od tri testa, a na preostala dva imaju bar 15 bodova ukupno, imaju pravo na nadoknadu propuštenog testa.

Ostali studenti mogu da popravljaju jedan test tako što im se prethodno osvojeni bodovi sa tog testa brišu, a računaju se ostvareni bodovi na popravnom testu. Popravni test obuhvata celo gradivo.

Test 3 - rezultati

Teorija algoritama - 1. Jun 2018

Rezultati trećeg testa se nalaze na repozitorijumu.
Uvid u radove: ponedeljak, 04.06. u 08:30, kancelarija JUG-106.

Rezultati 1. parcijalnog ispita - ponovljeno

Teorija algoritama - 23. Maj 2018

U prilogu se nalaze rezultati prvog parijcijalnog ispita.

Uvid u radove u utorak 29.05.2018. godine u 8:30 u kabinetu 216.

Test 2 - rezultati

Teorija algoritama - 3. Maj 2018

Rezultati drugog testa se nalaze na repozitorijumu.
Uvid u radove: utorak, 08.05. u 09:00, kancelarija JUG-106.

Test 1 - rezultati

Teorija algoritama - 24. Mart 2018

Rezultati prvog testa se nalaze na repozitorijumu.
Uvid u radove: utorak, 27.03. u 07:30, kancelarija JUG-106.