Zbirni rezultati predispitnih obaveza nakon uvida i nadoknade

5. Jun 2019

Na repozitorijumu su postavljeni objedinjeni rezultati predispitnih obaveza.

U koloni Napomena označeni su studenti koji imaju pravo na odbranu domaćeg zadatka za dopunu do 30 bodova.