Test 1 - rezultati

1. April 2019

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati Testa 1.
Uvid u redove će biti u utorak, 02.04. u 09.00 satu u JUG-106.