Pomeranje termina testa 2

19. April 2019

Budući da se većina studenata izjasnila za pomeranje termina testa 2, test se pomera za nedelju od 6. maja.