Domaći zadatak

5. Jun 2019

Tekst domaćeg zadatka za dopunu do 30 bodova nalazi se na repozitorijumu.
Odbrana domaćeg zadatka održaće se u ponedeljak, 10.06. u 09:00 sati u kancelariji JUG-106.
U slučaju bilo kakvih nedoumica i pitanja obratiti se e-mail porukom na adresu vladimir.ivkovic@uns.ac.rs.