Lične Informacije

Dunja Vrbaški
dunja.vrbaski's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dr
Nastava docent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

Konsultacije: dogovor mailom

 
 

Predmeti