Baze podataka 2 na PSI

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Milica Vučinić milica.vucinic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

[BP2 PSI] Obaveza B, Grupa 6

Baze podataka 2 na PSI - 5. Maj 2023

 Rezultati drugog testa su u prilogu. Za uvid u radove javite se asistentu.

[BP2 PSI] Obaveza B - Grupe 1,2,7,8

Baze podataka 2 na PSI - 5. Maj 2023

U prilogu se nalaze rezultati Obaveze B za Grupe 1, 2, 7 i 8 iz predmeta Baze podataka 2 na PSI. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza B, Grupe 3,4

Baze podataka 2 na PSI - 4. Maj 2023

U prilogu su rezultati drugog testa za grupe 3,4 kao i studente koji su radili u terminu navedenih grupa. Za uvid u radove javite se dežurnom asistentu.

[BP2 PSI] Obaveza B, Grupa 5

Baze podataka 2 na PSI - 3. Maj 2023

 U prilogu su rezultati drugog testa za grupu 5. Za uvid u radove javite se asistentu.

[BP2 PSI] Projekat - KT2

Baze podataka 2 na PSI - 3. Maj 2023

U prilogu se nalazi raspored studenata po grupama povodom odbrane druge kontrolne tačke (KT2) iz projekta. KT2 biće održana u desetoj sedmici vežbi - od 17. do 22. maja. Ukoliko se ne nalazite na spisku studenata, obratite se asistentu Marku Vještici najkasnije do 10. maja putem email poruke.
 
EER model projekta i prevođenje EER modela u relacioni model potrebno je poslati na email nadležnom asistentu najkasnije 24 sata pre termina odbrane KT2.
 

[BP2 PSI] Raspored studenata za T2

Baze podataka 2 na PSI - 25. April 2023

U prilogu se nalazi raspored studenata za Obavezu B iz predmeta Baze podataka 2 na PSI koja će biti održana 3. 4. 5. i 8. maja 2023. (za redovne studente).

Zbog ograničenog broja mesta u učionicama, studenti su u obavezi da dolaze u navedene grupe/termine.

Studenti koji ponovo polažu predmet, a nisu raspoređeni u neku od grupa, polagaće obavezu B u utorak 9. maja 2023. od 11:00 do 12:00 u MI A2-3. Izlaskom na predispitnu obavezu poništavaju se prethodno osvojeni bodovi za navedenu obavezu.

[BP2-PSI] Polaganje – Aprilski rok

Baze podataka 2 na PSI - 21. April 2023

Za polaganje u aprilskom roku treba doći dana 25. 4. 2023. u 14.30 u prostoriju NTP 417.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 6

Baze podataka 2 na PSI - 12. April 2023

Za uvid i žalbe javite se asistentu.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupe 3 i 4

Baze podataka 2 na PSI - 8. April 2023

U prilogu su rezultati Obaveze A iz predmeta Baze podataka 2 na PSI za 3. i 4. grupu. Za uvid u radove obratiti se asistentu Marku Vještici putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 8

Baze podataka 2 na PSI - 6. April 2023

U prilogu se nalaze rezultati Obaveze A za Grupu 8 iz predmeta Baze podataka 2 na PSI. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 7

Baze podataka 2 na PSI - 6. April 2023

U prilogu se nalaze rezultati Obaveze A za Grupu 7 iz predmeta Baze podataka 2 na PSI. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupe 1 i 2

Baze podataka 2 na PSI - 6. April 2023

 Rezultati obaveze A su u prilogu. Za uvid i žalbe se javite Milici Vučinić.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 5

Baze podataka 2 na PSI - 5. April 2023

Rezultati obaveze A su u prilogu. Za uvid i žalbe javite se asistentu.

[BP2 PSI] Grupa 6

Baze podataka 2 na PSI - 4. April 2023

Studenti iz grupe 6 koji su se javili za raniji termin treba da dođu 6. 4. 2023. u 20.15 u MI A2-2.

[BP2 PSI] Obaveza A - Stari studenti

Baze podataka 2 na PSI - 4. April 2023

U prilogu su rezultati obaveze A za stare studente. Za uvid u radove javite se dežurnom asistentu.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 9

Baze podataka 2 na PSI - 3. April 2023

U prilogu se nalaze rezultati Obaveze A za Grupu 9 iz predmeta Baze podataka 2 na PSI. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 6

Baze podataka 2 na PSI - 28. Mart 2023

Studenti iz grupe 6 koji su eventualno zainteresovani da Obavezu A polažu u ranijem terminu treba da se imejlom jave Milici Vučinić do 3. 4. 2023. u 12.00, a očekivani raniji termin bio bi 6. 4. 2023. u 20.15 u MI A2-2.

[BP2 PSI] Raspored studenata za T1

Baze podataka 2 na PSI - 27. Mart 2023

U prilogu se nalazi raspored studenata za Obavezu A iz predmeta Baze podataka 2 na PSI koja biti održana u sedmici od 3. do 6. aprila 2023. 

Usled ograničenog broja mesta u učionicama, studenti su u obavezi da dolaze u navedene grupe/termine.

Studenti koji ponovo polažu predmet, a nisu raspoređeni u neku od grupa, polagaće Obavezu A u utorak 4. aprila 2023. od 10:30 u MI A2-3. Izlaskom na predistipnu obavezu poništavaju se prethodno osvojeni bodovi za navedenu obavezu.

[BP2 PSI] Projekat - KT1 (dodata informacija)

Baze podataka 2 na PSI - 11. Mart 2023

U prilogu se nalazi raspored studenata po grupama povodom odbrane prve kontrolne tačke (KT1) iz projekta. KT1 biće održana u četvrtoj sedmici vežbi - od 20. do 24. marta. Ukoliko se ne nalazite na spisku studenata, obratite se asistentu Marku Vještici najkasnije do 15. marta putem email poruke.

Specifikaciju projekta potrebno je poslati na email nadležnom asistentu najkasnije 24 sata pre termina odbrane KT1.

[BP2 PSI] Specifikacija projekta

Baze podataka 2 na PSI - 6. Mart 2023

Na repozitorijumu su postavljeni dokumenti u vezi opisa zadataka na projektu (Obaveza D), kao i stuktura specifikacije projekta koju je potrebno pripremiti u okviru prve kontrolne tačke (KT1).

Krajem tekuće sedmice biće postavljen raspored dolazaka studenata na odbranu KT1 koja će biti održana u četvrtoj sedmici vežbi. Biće potrebno dostaviti specifikaciju projekta nadležnom asistentu 24 sata pre održavanja kontrolne tačke.

Kontrolne tačke, kao i ostale predispitne obaveze, polažu svi studenti, uključujući i studente koji ponovo polažu predmet.