Baze podataka 2 na PSI

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Stefan Varajić stfnv(AT)uns.ac.rs

Aleksandar Jeremić jeremicaleksandar(AT)uns.ac.rs

Gergelj Kiš gergo(AT)uns.ac.rs

Radovan Župunski radovan.zupunski(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP2 PSI, BP E1] Usmeni ispit 22.11.2021

Baze podataka 1 na PSI - 20. Novembar 2021

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Baze podataka 2 na PSI biće održan 22.11.2021 u NTP-334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP2 PSI, BP E1, SUBP] Usmeni ispit 15.10.2021

Baze podataka 1 na PSI - 14. Oktobar 2021

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Baze podataka 2 na PSI i Sistemi za upravljanje bazama podataka biće održan 15.10.2021 u NTP-334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 PSI, BP E1] Usmeni ispit 8.10.2021

Baze podataka 2 na PSI - 7. Oktobar 2021

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na PSI biće održan 8.10.2021 u NTP-334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP2 PSI, DOMIJ, SUBP] Obaveštenje o usmenom ispitu, 22.9.2021

Baze podataka 2 na PSI - 21. Septembar 2021

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 2 na PSI, Domenski orijentisano modelovanje i jezici i Sitemi za upravljanje bazama podataka biće održan 22.9.2021 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP2 PSI] Obaveštenje o usmenom ispitu, 8.9.2021

Baze podataka 2 na PSI - 6. Septembar 2021

Usmeni deo ispita na predmetu Baze podataka 2 na PSI biće održan 8.9.2021 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP2 PSI, SUBP] Obaveštenje o usmenom ispitu - 31.08.2021

Baze podataka 2 na PSI - 30. Avgust 2021

Usmeni deo ispita na predmetu Baze podataka 2 na PSI, Sistemi za upravljanje bazama podataka biće održan 31.8.2021 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP2 PSI, SUBP] Obaveštenje o usmenom ispitu, 5.7.2021, 6.7.2021

Sistemi za upravljanje bazama podataka - 2. Jul 2021

Usmeni deo ispita na predmetu Baze podataka 2 na PSI, Sistemi za upravljanje bazama podataka biće održan 5.7.2021 i 6.7.2021 u MIA2-2 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP2 PSI, SUBP] Obaveštenje o usmenom ispitu, 16.6.2021

Baze podataka 2 na PSI - 15. Jun 2021

Usmeni deo ispita na predmetu Baze podataka 2 na PSI, Sistemi za upravljanje bazama podataka biće održan 16.6.2021 u NTP-334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP2 PSI] - Projekat

Baze podataka 2 na PSI - 13. Jun 2021

Svi stari studenti koji nemaju pristup Teams platformi i studenti koji su bili sprečeni da spreme projekat usled oboljenja od COVID-19, za šta moraju imati lekarsku potvrdu, imaju pravo da pošalju github link na kojem je postavljen projekat najkasnije do 29.6.2021. u 23:59, asistentu kojem su poslali šeme i specifikacije. Odbrana projekta će se održati 1.7.2021. u večernjim časovima.

[BP2 PSI, SUBP, DOMIJ] Obaveštenje o usmenom ispitu

Baze podataka 2 na PSI - 13. Jun 2021

Usmeni deo ispita će biti održan u sledećim terminima:

16.06.2021.
03.07.2021.

Studenti koji žele da polažu usmeni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri. Nakon dobijanja spiska od studentske službe, par dana pre svakog ispita, biće objavljena konkretna vremena i lokacija polaganja usmenog dela ispita.

[BP2 PSI] Popravni termin

Baze podataka 2 na PSI - 23. Maj 2021

Svi studenti koji žele da popravljaju jedan od kolokvijuma sa vežbi moraju se upisati u tabelu na donjem linku. Možete popravljati najviše jedan kolokvijum. Popunite svoje ime, prezime i broj indeksa. Ukoliko želite da popravljate zadatak iz normalnih formi, stavite "X" u kolonu "Normalne forme", a ukoliko želite da popravljate kolokvijum iz Prevođenja ER u relacionu šemu, stavite "X" u kolonu "Prevođenje". Krajnji rok za prijavu za popravni kolokvijum je četvrtak 27.5.2021. u 20h. Popravni kolokvijum će se održati 29.5.2021. sa početkom u 11h u amfiteatru u koji ste se upisali u tabeli.

[BP2 PSI] - Z1, Z2, PZ rezultati

Baze podataka 2 na PSI - 23. Maj 2021

[BP2 PSI] Obaveštenje o održavanju kolokvijuma

Baze podataka 2 na PSI - 11. Maj 2021

Kolokvijum iz Normalnih formi, prevođenja ER modela u relacioni model i test iz teorije održaće se u subotu 15.5.2021. sa početkom u 11h u amfiteatrima A1, A2, A3, A4 i učionici 109a. Kolokvijum traje 2h. U prilogu je raspored sedenja po amfiteatrima i učionici. Svi studenti koji nisu na spisku, a žele da rade kolokvijum treba da dodju u 109a učionicu.

[BP2 PSI] Usmeni ispit 6.4.2021

Baze podataka 2 na PSI - 5. April 2021

Studenti koji su prijavili ispit u terminu 6.4.2021. iz predmeta Baze podataka 2 na PSI treba da se jave na mail predmetnom nastavniku Milanu Čelikoviću.

[BP1 PSI, BP2 PSI, BP E1] Usmeni ispit 18.12.2020

Baze podataka 1 na PSI - 17. Decembar 2020

Studenti koji su prijavili ispit za 18.12.2020 treba da se jave na mail predmetnom nastavniku dr Milanu Čelikoviću.

[BP1 PSI, BP2 PSI] Usmeni ispit 27.11.2020

Baze podataka 1 na PSI - 29. Novembar 2020

Studenti koji su prijavili ispit za 27.11.2020 treba da se jave na mail predmetnom nastavniku dr Milanu Čelikoviću.

[BP E1, BP1 PSI, BP2 PSI] Usmeni ispit 03.10.2020

Baze podataka 2 na PSI - 2. Oktobar 2020

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka na e1, Baze podataka 1 na PSI, Baze podataka 2 na PSI biće održan u 03.10.2020 u MIA2-3 učionici prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, BP2 PSI, BP EE] Obaveštenje o usmenom ispitu

Baze podataka na E1 - 24. Septembar 2020

Do kraja tekuće školske godine, usmeni deo ispita će biti održan u sledećim terminima:

- 03.10.2020.
- 10.10.2020.

Studenti koji žele da polažu usmeni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri. Nakon dobijanja spiska od studentske službe, par dana pre svakog ispita, biće objavljena konkretna vremena i lokacija polaganja usmenog dela ispita.

[BP2 PSI] Obaveštenje o ispitu 16.9.2020

Baze podataka 2 na PSI - 15. Septembar 2020

U prilogu poruke nalazi se spisak studenata koji su prijavili ispit, kao i mesto i vreme održavanja usmenog dela ispita (16.9.2020 MIA2-2 8:00h). Studenti treba da dođu na usmeni deo ispita u naznačenom terminu.
U prilogu poruke nalazi se i spisak studenata koji su položili ispit.

Studenti mogu doći u istom ovom terminu da upišu ocenu u indeks i dobiju potpis.