[PR] Nadoknada i domaći

11. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Nadoknada jednog testa kome niste mogli da prisustvujete iz opravdanih razloga će se održati 16.06. u redovnom terminu vežbi koji počinje od 07:45. Nadoknada zadataka Z1 i Z2 se radi u učionici. Za nadoknadu CUDA zadatka se javite Petru na email. CUDA nadoknada će se takođe održati 16.06. od 07:45. Ukoliko želite da radite nadoknadu OBAVEZNO je prijaviti se popunjavanjem Google forme. Krajnji rok za popunjavanje forme je 14.06. u 21:00.
https://docs.google.com/forms/d/1PTNGhzaSfzhcNtNq6ISVrYBBkYVbEv27jhr4nUr...

Domaći zadatak će se raditi 18.06. od 09:00 do 21:00. Tekst domaćeg zadatka će biti objavljen na ACS sajtu. Domaći se sastoji od OpenMP zadatka koji treba da pošaljete na email horva.n@uns.ac.rs pre isteka termina za rad. Pravo na domaći imaju svi studenti koji imaju između 15 i 35 bodova.
Odbrana domaćeg zadatka će se održati 20.06. Tačna satnica odbrane za svakog studenta koji je poslao domaći zadatak će biti objavljena 19.06. na ACS sajtu.