Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.
 Kancelarija NTP-308.


nastavni plan

Semestar: 9
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta:
Pojam, uloga i karakteristike procesa poslovanja u organizacionim sistemima. Osnovni motivi nastanka i principi modelovanja procesa poslovanja. Analiza procesa poslovanja i zahteva korisnika. Pravila poslovanja i modeli pravila poslovanja. Tokovi procesa poslovanja i tokovi dokumenata u procesu poslovanja. Inženjerstvo procesa poslovanja i inženjerstvo dokumenata. Jezici i tehnike modelovanja procesa poslovanja. Jezici za modelovanje i izvršavanje procesa poslovanja BPMN i BPEL. Koncepti servisno orijentisanih arhitektura (SOA). Jezici SOA. Transformacije BPMN specifikacija u BPEL i orkestracija servisa. Softverska okruženja za modelovanje procesa poslovanja i specifikaciju SOA aspekata softverskih arhitektura. Ocena efektivnosti i reinženjering procesa poslovanja.

[SMPUOS] Aktuelni rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Decembar 2021

[SMPUOS] Ispit – Decembarski dodatni rok

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Decembar 2021

Studenti koji su se prijavili za polaganje ispita u decembarskom dodatnom roku 2021/2022 treba da dođu na polaganje 12. 12. 2021. u 14.30 u prostoriju 205.

[SMPUOS] Predispitno proveravanje znanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 17. Novembar 2021

Prva provera znanja biće održana 5. 12. 2021. od 14.30 u prostoriji 103 i obuhvatiće znanja u vezi s procesima i procesima poslovanja, formalizmima za modelovanje procesa, modelovanjem putem Petrijevih mreža i modelovanjem putem jezika BPMN.

Druga provera znanja biće održana 23. 1. 2022, a raspored dolazaka biće posebno naznačen.

[SMPUOS] Platforma

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 17. Novembar 2021

Za postavljanje obaveštenja i materijala u vezi s predmetom koriste se veb sajt Katedre za primenjene računarske nauke i odgovarajući poddirektorijum predmeta u okviru repozitorijuma tog veb sajta.

Platforma Canvas

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Oktobar 2021

Na predmetu se koristi elektronska platforma za podršku učenju Canvas. U okviru platforme postoje onlajn kursevi za MAS Računarstvo i automatika

  • 20.E2518.E2.Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

[SMPUOS] Ispit – Oktobarski rok

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 21. Septembar 2021

Studenti koji su se prijavili za polaganje ispita u oktobarskom roku 2020/2021 treba da dođu na polaganje 23. 9. 2021. u 14.30 u prostoriju 101.

[SMPUOS] Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Januar 2021

[SMPUOS] Naredno predispitno proveravanje znanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 15. Januar 2021

Studenti koji su se pripremili za naredno predispitno proveravanje znanja 17. 1. 2021. dolaze u 18.00 (MI A2-2). Pri istom terminu je uvid u radove sa početnog predispitnog proveravanja znanja. Aktuelne mere predostrožnosti za studente opisane su u obaveštenju na Internet stranici Fakulteta: http://www.ftn.uns.ac.rs/n978907159/obavestenje-o-radu-fakulteta-i-uputstvo-studentima-za-prevenciju-bolesti-covid-19

[SMPUOS] Provera – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Januar 2021

[SMPUOS] Predispitno proveravanje znanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Decembar 2020

Početno predispitno proveravanje znanja biće održano 27. 12. 2020. od 8.00 (MI A2-2). Aktuelne mere predostrožnosti za studente opisane su u obaveštenju na Internet stranici Fakulteta: http://www.ftn.uns.ac.rs/n978907159/obavestenje-o-radu-fakulteta-i-uputstvo-studentima-za-prevenciju-bolesti-covid-19

[SMPUOS] Aktivacija platforme Canvas

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 5. Decembar 2020

Pozivaju se studenti da na elektronskoj platformi za podršku učenju Canvas izvrše aktivaciju naloga po opštem uputstvu. Onlajn kurs 20.E2518.E2.Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima u sklopu platforme Canvas biće glavno okruženje za distribuciju nastavnih materijala, obaveštavanje i druge povezane aktivnosti na predmetu.

[SMPUOS] Rezultati ispita

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Oktobar 2020

[SMPUOS] Rezultati ispita

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 28. Avgust 2020

[SMPUOS] Rezultati ispita

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 16. Jul 2020

[SMPUOS] Rezultati ispita

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 16. Jul 2020

[SMPUOS] Rezultati ispita

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Februar 2020

[SMPUOS] Rezultati na predispitnim obavezama

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Januar 2020

[SMPUOS] Predmetni projekat – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 23. Januar 2020

[SMPUOS] Obaveza 4 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 21. Januar 2020

[SMPUOS] Promena u održavanju vežbi

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 20. Januar 2020

Vežbe od termina 22. 1. 2020. 15.30–18.00 u JUG 111 pomeraju se u termin 22. 1. 2020. 19.15–21.45 u MI A2-2.