Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


nastavni plan

Semestar: 9
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta:
Pojam, uloga i karakteristike procesa poslovanja u organizacionim sistemima. Osnovni motivi nastanka i principi modelovanja procesa poslovanja. Analiza procesa poslovanja i zahteva korisnika. Pravila poslovanja i modeli pravila poslovanja. Tokovi procesa poslovanja i tokovi dokumenata u procesu poslovanja. Inženjerstvo procesa poslovanja i inženjerstvo dokumenata. Jezici i tehnike modelovanja procesa poslovanja. Jezici za modelovanje i izvršavanje procesa poslovanja BPMN i BPEL. Koncepti servisno orijentisanih arhitektura (SOA). Jezici SOA. Transformacije BPMN specifikacija u BPEL i orkestracija servisa. Softverska okruženja za modelovanje procesa poslovanja i specifikaciju SOA aspekata softverskih arhitektura. Ocena efektivnosti i reinženjering procesa poslovanja.

Promena termina usmenog ispita kod profesora Lukovića

Baze podataka 1 - 5. Jun 2019

 Zbog održavanja ispita iz ORI 2.7.2019. ispit kod prof. Lukovića se pomera za 1.7.2019.

[SMPUOS] Rezultati na predispitnim obavezama

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Januar 2019

Rezultati projekta

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Januar 2019

 

Rezultati obaveze 4

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Januar 2019

 

[SMPUOS] Obaveza 3 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Decembar 2018

[SMPUOS] Obaveza 1 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 7. Novembar 2018

Dodatne konsultacije

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 4. Novembar 2018

Dodatne konsultacije pred Obavezu 1 biće moguće obaviti u ponedeljak, 5. 11. 2018, u periodu 13.00–17.00 u JUG-106.

Novi termin predavanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Oktobar 2018

Novi termin predavanja je petak 13.15–16.00 u MI A2-1.

Informacije i materijali

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Oktobar 2018

Informacije o predmetu i materijali koji prate nastavu biće postavljani u repozitorijum na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.

[SMPUOS] Nova skala ocenjivanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 22. Januar 2018

Od današnjeg dana, 22. 1. 2018, na Fakultetu se primenjuje nova skala po kojoj se formira ocena. Izmenjeni pregled realizacije predmeta u 2017/2018 s novom skalom ocenjivanja dostupan je u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.

[SMPUOS] Rezultati na predispitnim obavezama

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Januar 2018

[SMPUOS] Obaveza 3 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Decembar 2017

[SMPUOS] Teme

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 8. Decembar 2017

Studenti koji su zainteresovani za teme treba da pošalju predmetnom nastavniku prijavni imejl koji će sadržati spisak od tri željene teme. Prijem prijava za teme počinje u petak 15. 12. 2017. u 17.00.

Pregled tema dostupan je u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.

[SMPUOS] Obaveza 2 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 1. Decembar 2017

[SMPUOS] Obaveza 3

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 1. Decembar 2017

Obaveza 3 biće realizovana u redovnom terminu nastave u petak 8. 12. 2017. u 10.15 u MI A2-3.

U istom terminu biće organizovani podela projektnih zadataka i predstavljanje tema za studente.

[SMPUOS] Obaveza 2

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Novembar 2017

Obaveza 2 biće realizovana u redovnim terminima vežbi u ponedeljak 27. 11. 2017. i sredu 29. 11. 2017.

[SMPUOS] Obaveza 1 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 16. Novembar 2017