Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.
 Kancelarija NTP-308.


nastavni plan

Semestar: 9
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta:
Pojam, uloga i karakteristike procesa poslovanja u organizacionim sistemima. Osnovni motivi nastanka i principi modelovanja procesa poslovanja. Analiza procesa poslovanja i zahteva korisnika. Pravila poslovanja i modeli pravila poslovanja. Tokovi procesa poslovanja i tokovi dokumenata u procesu poslovanja. Inženjerstvo procesa poslovanja i inženjerstvo dokumenata. Jezici i tehnike modelovanja procesa poslovanja. Jezici za modelovanje i izvršavanje procesa poslovanja BPMN i BPEL. Koncepti servisno orijentisanih arhitektura (SOA). Jezici SOA. Transformacije BPMN specifikacija u BPEL i orkestracija servisa. Softverska okruženja za modelovanje procesa poslovanja i specifikaciju SOA aspekata softverskih arhitektura. Ocena efektivnosti i reinženjering procesa poslovanja.

Izmena mesta održavanja nastave

Sistemi skladišta podataka - 30. Decembar 2015

Poštovani studenti,

nastava iz predmeta Sistemi skladišta podataka i Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima, dana 30. 12. 2015. biće održana u učionici JUG-P03 (zgrada "Jugodrvo", prizemlje), u uobičajenim terminima.

S poštovanjem,
Ivan Luković,
predmetni nastavnik

Promena lokacije za predavanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 28. Decembar 2015

Redovna ovonedeljna predavanja iz SMPUOS, koja su planirana za 30. 12. 2015. u periodu od 17.15 do 20.00, biće održana u učionici JUG-P03 (zgrada Jugodrvo).

Parcijalno polaganje

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 22. Decembar 2015

Parcijalno polaganje će biti održano u utorak 29. 12. 2015. u MI A2-3 u terminima 15.15, 16.15 i 17.15. Zainteresovani studenti treba da do 28. 12. 2015. pošalju e-mail glavnom predmetnom asistentu sa naznakom za koji se termin prijavljuju.

Rezultati — PZ

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Decembar 2015

Promene u realizaciji vežbi i kolokvijuma

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 11. Decembar 2015

Usled službenog odsustva asistenta, redovne vežbe iz SMPUOS koje su predviđene
za termin 14. 12. 2015. od 9.45 do 12.15 u MI A2-3 neće biti održane tada, već će
biti nadoknađene u terminu 25. 1. 2016. od 12.30 do 15.00 u MI A2-3.

Drugi zadatak, koji je bio predviđen za redovni termin vežbi 18. 1. 2016, biće
pomeren na redovni termin vežbi 25. 1. 2016. od 9.45 do 12.15 u MI A2-3.

Rezultati — Z1

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Decembar 2015

MATERIJALI ZA PREDAVANJA

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 29. Oktobar 2015

 U prilogu poruke nalaze se materijali za predavanja.

S poštovanjem,
Ivan Luković,
predmetni nastavnik

Termini predispitnih obaveza

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 23. Oktobar 2015

Predispitne obaveze

 • 07. 12. 2015: prvi zadatak (termin vežbi)
 • 18. 12. 2015: predmetni zadatak (termin predavanja)
 • 25. 01. 2016: drugi zadatak (termin vežbi) [pomereno sa 18. 01. 2016]
 • 01. 02. 2016: odbrana projekta (termin vežbi)
 • 05. 02. 2016: prezentacija projekta (termin predavanja)

Rezultati na predispitnim obavezama 2014/15

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Januar 2015

Rezultati – PZ

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 29. Novembar 2014

Rezultati – Z1

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 25. Novembar 2014

MATERIJALI ZA PREDAVANJA

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 16. Oktobar 2014

U prilogu poruke je materijal za deo predavanja.

Ivan Luković,
predmetni nastavnik

Raspored predispitnih obaveza

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 10. Oktobar 2014

 Zadatak 1

 • 24. 11. 2014 (termin vežbi)

Predmetni zadatak

 • 28. 11. 2014 (termin predavanja)

Zadatak 2

 • 22. 12. 2014 (termin vežbi)

Odbrana softverskog rešenja za projekat

 • 19. 1. 2015 (termin vežbi)

Prezentacija projekta i predaja projektne dokumentacije

 • 23. 1. 2015 (termin predavanja)

Konačni rezultati na predispitnim obavezama 2013/14

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 20. Februar 2014

Promena termina odbrane projekta

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Februar 2014

Odbrana projekta iz predmeta Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima se pomera za utorak 11.02.2014. godine u učionici MI-A2-2 u 16h.

Termin odbrane projekta

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 27. Januar 2014

Odbrana projekta u januarsko-februarskom ispitnom roku biće u petak, 7. 2. 2014, u laboratoriji MI A2-2 od 16.00 do 19.00.

Zadatak 2 - rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 23. Januar 2014

Uvid u radove u redovnom terminu konsultacija.

Marko Knežević

Zadatak 1 - rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 17. Decembar 2013

Predmetni zadatak - rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 13. Decembar 2013

Predispitne obaveze - Termini

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 2. Novembar 2013

Predmetni zadatak:

 • 13. 12. 2013 (termin predavanja)

Zadatak 1:

 • 16. 12. 2013 (termin vežbi)

Zadatak 2:

 • 13. 1. 2014 (termin vežbi)

Odbrana projekta:

 • 27. 1. 2014 (termin vežbi)