Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Utorak 13.30–14.30 &> NTP-332 # dodatni termini konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.
 Kancelarija NTP-308.


nastavni plan

Semestar: 9
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta:
Pojam, uloga i karakteristike procesa poslovanja u organizacionim sistemima. Osnovni motivi nastanka i principi modelovanja procesa poslovanja. Analiza procesa poslovanja i zahteva korisnika. Pravila poslovanja i modeli pravila poslovanja. Tokovi procesa poslovanja i tokovi dokumenata u procesu poslovanja. Inženjerstvo procesa poslovanja i inženjerstvo dokumenata. Jezici i tehnike modelovanja procesa poslovanja. Jezici za modelovanje i izvršavanje procesa poslovanja BPMN i BPEL. Koncepti servisno orijentisanih arhitektura (SOA). Jezici SOA. Transformacije BPMN specifikacija u BPEL i orkestracija servisa. Softverska okruženja za modelovanje procesa poslovanja i specifikaciju SOA aspekata softverskih arhitektura. Ocena efektivnosti i reinženjering procesa poslovanja.

[SMPUOS] Obaveza 2 - rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 11. Decembar 2019

 

[SMPUOS] Predispitna obaveza

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 28. Novembar 2019

Naredna predispitna obaveza biće realizovana u petak 6. 12. 2019.

[SMPUOS] Promena u terminu vežbi

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 18. Novembar 2019

Usled odsustva izvođača nastave, vežbe koje su planirane za dan 20. 11. 2019. i termin 9.40–12.10 u MI A2-2 biće održane kasnije istog dana u terminu 15.30–18.00 u JUG111.

[SMPUOS] Obaveza 1 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Novembar 2019

Promena termina usmenog ispita kod profesora Lukovića

Baze podataka 1 - 5. Jun 2019

 Zbog održavanja ispita iz ORI 2.7.2019. ispit kod prof. Lukovića se pomera za 1.7.2019.

[SMPUOS] Rezultati na predispitnim obavezama

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Januar 2019

Rezultati projekta

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Januar 2019

 

Rezultati obaveze 4

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Januar 2019

 

[SMPUOS] Obaveza 3 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Decembar 2018

[SMPUOS] Obaveza 1 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 7. Novembar 2018

Dodatne konsultacije

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 4. Novembar 2018

Dodatne konsultacije pred Obavezu 1 biće moguće obaviti u ponedeljak, 5. 11. 2018, u periodu 13.00–17.00 u JUG-106.

Novi termin predavanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Oktobar 2018

Novi termin predavanja je petak 13.15–16.00 u MI A2-1.

Informacije i materijali

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Oktobar 2018

Informacije o predmetu i materijali koji prate nastavu biće postavljani u repozitorijum na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.

[SMPUOS] Nova skala ocenjivanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 22. Januar 2018

Od današnjeg dana, 22. 1. 2018, na Fakultetu se primenjuje nova skala po kojoj se formira ocena. Izmenjeni pregled realizacije predmeta u 2017/2018 s novom skalom ocenjivanja dostupan je u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.

[SMPUOS] Rezultati na predispitnim obavezama

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Januar 2018

[SMPUOS] Obaveza 3 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Decembar 2017

[SMPUOS] Teme

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 8. Decembar 2017

Studenti koji su zainteresovani za teme treba da pošalju predmetnom nastavniku prijavni imejl koji će sadržati spisak od tri željene teme. Prijem prijava za teme počinje u petak 15. 12. 2017. u 17.00.

Pregled tema dostupan je u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.