Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


nastavni plan

Semestar: 9
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta:
Pojam, uloga i karakteristike procesa poslovanja u organizacionim sistemima. Osnovni motivi nastanka i principi modelovanja procesa poslovanja. Analiza procesa poslovanja i zahteva korisnika. Pravila poslovanja i modeli pravila poslovanja. Tokovi procesa poslovanja i tokovi dokumenata u procesu poslovanja. Inženjerstvo procesa poslovanja i inženjerstvo dokumenata. Jezici i tehnike modelovanja procesa poslovanja. Jezici za modelovanje i izvršavanje procesa poslovanja BPMN i BPEL. Koncepti servisno orijentisanih arhitektura (SOA). Jezici SOA. Transformacije BPMN specifikacija u BPEL i orkestracija servisa. Softverska okruženja za modelovanje procesa poslovanja i specifikaciju SOA aspekata softverskih arhitektura. Ocena efektivnosti i reinženjering procesa poslovanja.

[SMPUOS] Naredno predispitno proveravanje znanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 15. Januar 2021

Studenti koji su se pripremili za naredno predispitno proveravanje znanja 17. 1. 2021. dolaze u 18.00 (MI A2-2). Pri istom terminu je uvid u radove sa početnog predispitnog proveravanja znanja. Aktuelne mere predostrožnosti za studente opisane su u obaveštenju na Internet stranici Fakulteta: http://www.ftn.uns.ac.rs/n978907159/obavestenje-o-radu-fakulteta-i-uputstvo-studentima-za-prevenciju-bolesti-covid-19

[SMPUOS] Provera – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Januar 2021

[SMPUOS] Predispitno proveravanje znanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Decembar 2020

Početno predispitno proveravanje znanja biće održano 27. 12. 2020. od 8.00 (MI A2-2). Aktuelne mere predostrožnosti za studente opisane su u obaveštenju na Internet stranici Fakulteta: http://www.ftn.uns.ac.rs/n978907159/obavestenje-o-radu-fakulteta-i-uputstvo-studentima-za-prevenciju-bolesti-covid-19

[SMPUOS] Aktivacija platforme Canvas

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 5. Decembar 2020

Pozivaju se studenti da na elektronskoj platformi za podršku učenju Canvas izvrše aktivaciju naloga po opštem uputstvu. Onlajn kurs 20.E2518.E2.Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima u sklopu platforme Canvas biće glavno okruženje za distribuciju nastavnih materijala, obaveštavanje i druge povezane aktivnosti na predmetu.

[SMPUOS] Rezultati ispita

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Oktobar 2020

[SMPUOS] Rezultati ispita

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 28. Avgust 2020

[SMPUOS] Rezultati ispita

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 16. Jul 2020

[SMPUOS] Rezultati ispita

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 16. Jul 2020

[SMPUOS] Rezultati ispita

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Februar 2020

[SMPUOS] Rezultati na predispitnim obavezama

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Januar 2020

[SMPUOS] Predmetni projekat – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 23. Januar 2020

[SMPUOS] Obaveza 4 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 21. Januar 2020

[SMPUOS] Promena u održavanju vežbi

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 20. Januar 2020

Vežbe od termina 22. 1. 2020. 15.30–18.00 u JUG 111 pomeraju se u termin 22. 1. 2020. 19.15–21.45 u MI A2-2.

[SMPUOS] Promena u održavanju vežbi

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 13. Januar 2020

Vežbe planirane za termin 15. 1. 2020. 15.30–18.00 u JUG 111 pomeraju se u termin 15. 1. 2020. 19.15–21.45 u MI A2-2.

[SMPUOS] Promena u održavanju vežbi

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 6. Januar 2020

Vežbe koje su planirane za termin 8. 1. 2020. 15.30–18.00 u JUG111 pomeraju se u termin 8. 1. 2020. 19.15–21.45 u MI A2-2.

[SMPUOS] Teme

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 28. Decembar 2019

Informacije o izboru tema za zainteresovane studente dostupne su u repozitorijumu.

[SMPUOS] Obaveza 3 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 21. Decembar 2019

[SMPUOS] Obaveza 1 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 20. Decembar 2019

[SMPUOS] Promena u održavanju vežbi

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 17. Decembar 2019

Zbog odsustva izvođača nastave, vežbe koje su planirane za termin 18. 12. 2019. 9.40–12.10 u MI A2-2 pomeraju se u termin 18. 12. 2019. 15.30–18.00 u JUG111.

[SMPUOS] Obaveza 2 - rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 11. Decembar 2019