Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.
 Kancelarija NTP-308.


nastavni plan

Semestar: 9
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta:
Pojam, uloga i karakteristike procesa poslovanja u organizacionim sistemima. Osnovni motivi nastanka i principi modelovanja procesa poslovanja. Analiza procesa poslovanja i zahteva korisnika. Pravila poslovanja i modeli pravila poslovanja. Tokovi procesa poslovanja i tokovi dokumenata u procesu poslovanja. Inženjerstvo procesa poslovanja i inženjerstvo dokumenata. Jezici i tehnike modelovanja procesa poslovanja. Jezici za modelovanje i izvršavanje procesa poslovanja BPMN i BPEL. Koncepti servisno orijentisanih arhitektura (SOA). Jezici SOA. Transformacije BPMN specifikacija u BPEL i orkestracija servisa. Softverska okruženja za modelovanje procesa poslovanja i specifikaciju SOA aspekata softverskih arhitektura. Ocena efektivnosti i reinženjering procesa poslovanja.

[SMPUOS] Nova skala ocenjivanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 22. Januar 2018

Od današnjeg dana, 22. 1. 2018, na Fakultetu se primenjuje nova skala po kojoj se formira ocena. Izmenjeni pregled realizacije predmeta u 2017/2018 s novom skalom ocenjivanja dostupan je u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.

[SMPUOS] Rezultati na predispitnim obavezama

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Januar 2018

[SMPUOS] Obaveza 3 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Decembar 2017

[SMPUOS] Teme

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 8. Decembar 2017

Studenti koji su zainteresovani za teme treba da pošalju predmetnom nastavniku prijavni imejl koji će sadržati spisak od tri željene teme. Prijem prijava za teme počinje u petak 15. 12. 2017. u 17.00.

Pregled tema dostupan je u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.

[SMPUOS] Obaveza 2 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 1. Decembar 2017

[SMPUOS] Obaveza 3

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 1. Decembar 2017

Obaveza 3 biće realizovana u redovnom terminu nastave u petak 8. 12. 2017. u 10.15 u MI A2-3.

U istom terminu biće organizovani podela projektnih zadataka i predstavljanje tema za studente.

[SMPUOS] Obaveza 2

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Novembar 2017

Obaveza 2 biće realizovana u redovnim terminima vežbi u ponedeljak 27. 11. 2017. i sredu 29. 11. 2017.

[SMPUOS] Obaveza 1 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 16. Novembar 2017

Informacije i materijali

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 13. Oktobar 2017

Osnovne informacije o predmetu i materijali koji prate nastavu biće dostupni u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.

INŽENJERING INFORMACIONIH SISTEMA I INFORMACIONI INŽENJERING - NASTAVA NA MASTER STUDIJAMA

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 5. Oktobar 2017

Svim zainteresovanim studentima master studija, studijski programi:
- Računarstvo i automatika - PRNI, Modul 5 Inženjering informacionih sistema i
- Informacioni inženjering

Poštovane koleginice i kolege,

pozivam sve studente, zainteresovane za upis na master studije na E2, Modul 5 - Inženjering informacionih sistema i novi studijski program Informacioni inženjering, da dođu na sastanak u vezi sa organizacijom nastave na master studijama.

Rezultati na predispitnim obavezama

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 30. Januar 2017

Rezultati – PZ

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 10. Decembar 2016

Rezultati – Z1

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 10. Decembar 2016

Pravila prijavljivanja usmenog ispita na predmetima kod profesora Lukovića - BP, BP1, BP2, ISM, SBP, SMPOS, SOBP, SSP, SUBP (v1.2)

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Oktobar 2016

Studenti koji žele da polažu usmeni ispit iz bilo kojeg predmeta kod profesora Lukovića u nekom od raspoloživih termina, koji se objavljuju u okviru obaveštenja na glavnoj stranici sajta Katedre, moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita. Prijava izlaska na polaganje je obavezujuća - samo u izuzetnim okolnostima koje onemogućavaju polaganje usmenog ispita treba koristiti mogućnost otkazivanja ranije prijave.

Raspored predispitnih obaveza na predmetu SMPUOS

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Oktobar 2016

Predispitne obaveze

  • 05. 12. 2016: prvi zadatak (termin vežbi)
  • 09. 12. 2016: predmetni zadatak (termin predavanja)
  • 26. 12. 2016: drugi zadatak (termin vežbi)
  • 20. 01. 2017: projekat – odbrana (termin predavanja)
  • 23. 01. 2017: projekat – prezentacija (termin predavanja)

TEME ZA MASTER I DIPLOMSKE RADOVE

Baze podataka 2 - 17. Februar 2016

U prilogu obaveštenja nalazi se spisak mogućih tema za master i diplomske radove iz oblasti inženjeringa informacionih sistema i baza podataka.

Za sve dodatne informacije ili dogovore u vezi izbora konkretne teme, zainteresovani kandidati mogu se obratiti nastavnicima i asistentima angažovanim na ovoj grupi predmeta.

Usmeni ispiti

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 7. Februar 2016

Studenti koji su zainteresovani za polaganje usmenog ispita treba da se pre polaganja jave putem email-a glavnom predmetnom asistentu radi određivanja tačnog termina polaganja.

Rezultati na predispitnim obavezama

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 7. Februar 2016