[SMPUOS] Teme

12. Decembar 2021

Potrebno je da studenti izaberu temu i tim povodom se putem imejla jave sa svojim predlogom predmetnom asistentu najkasnije sa 19. 12. 2021. Studenti tom prilikom mogu predložiti tri teme i rangirati ih polazeći od najpoželjnije, pri čemu te teme mogu ali i ne moraju biti sa liste ponuđenih tema. O mogućnostima prihvatanja neke od predloženih tema studenti će biti posebno obavešteni.