Platforma Canvas

19. Oktobar 2021

Na predmetu se koristi elektronska platforma za podršku učenju Canvas. U okviru platforme postoje onlajn kursevi za MAS Računarstvo i automatika

  • 20.E2518.E2.Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

i za MAS Informacioni inženjering

  • 20.E2518.E7.Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima