[SMPUOS] Naredno predispitno proveravanje znanja

15. Januar 2021

Studenti koji su se pripremili za naredno predispitno proveravanje znanja 17. 1. 2021. dolaze u 18.00 (MI A2-2). Pri istom terminu je uvid u radove sa početnog predispitnog proveravanja znanja. Aktuelne mere predostrožnosti za studente opisane su u obaveštenju na Internet stranici Fakulteta: http://www.ftn.uns.ac.rs/n978907159/obavestenje-o-radu-fakulteta-i-uputstvo-studentima-za-prevenciju-bolesti-covid-19