Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


nastavni plan

Semestar: 9
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta:
Pojam, uloga i karakteristike procesa poslovanja u organizacionim sistemima. Osnovni motivi nastanka i principi modelovanja procesa poslovanja. Analiza procesa poslovanja i zahteva korisnika. Pravila poslovanja i modeli pravila poslovanja. Tokovi procesa poslovanja i tokovi dokumenata u procesu poslovanja. Inženjerstvo procesa poslovanja i inženjerstvo dokumenata. Jezici i tehnike modelovanja procesa poslovanja. Jezici za modelovanje i izvršavanje procesa poslovanja BPMN i BPEL. Koncepti servisno orijentisanih arhitektura (SOA). Jezici SOA. Transformacije BPMN specifikacija u BPEL i orkestracija servisa. Softverska okruženja za modelovanje procesa poslovanja i specifikaciju SOA aspekata softverskih arhitektura. Ocena efektivnosti i reinženjering procesa poslovanja.

[SMPUOS] Obaveza 3 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 26. Decembar 2022

[SMPUOS] Obaveza 3

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 21. Decembar 2022

Obaveza 3 biće izvedena 23. 12. 2022. u terminu nastave.

[SMPUOS] Prijavljivanje za temu

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 16. Decembar 2022

Studenti mogu da se prijave za temu tako što će zaključno sa 23. 12. 2022. imejlom predmetnom asistentu poslati rangiranu listu od tri predložene teme.

[SMPUOS] Obaveza 2 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Decembar 2022

[SMPUOS] Obaveza 1 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Novembar 2022

[SMPUOS] Ispit – Julski rok

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 13. Jul 2022

Studenti koji su se prijavili za julski rok treba da dođu na polaganje 14. 7. 2022. u 11.00 u prostoriju FTN 206.

[SMPUOS] Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 28. Januar 2022

[SMPUOS] Provera znanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 20. Januar 2022

Raspored dolazaka studenata za proveru znanja 23. 1. 2022. nalazi se u prilogu.

[SMPUOS] Predavanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 22. Decembar 2021

Prema kalendaru izvođenja nastave, redovna predavanja subotom neće biti organizovana 25. 12. 2021, 1. 1. 2022. i 8. 1. 2022. već će odgovarajuće nadoknade predavanja biti održane 4. 1. 2022. i 5. 1. 2022. u terminu 9.15–12.00. Od sedmice 10. 1. 2022. predavanja se održavaju subotom po redovnom rasporedu.

[SMPUOS] Teme

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Decembar 2021

Potrebno je da studenti izaberu temu i tim povodom se putem imejla jave sa svojim predlogom predmetnom asistentu najkasnije sa 19. 12. 2021. Studenti tom prilikom mogu predložiti tri teme i rangirati ih polazeći od najpoželjnije, pri čemu te teme mogu ali i ne moraju biti sa liste ponuđenih tema. O mogućnostima prihvatanja neke od predloženih tema studenti će biti posebno obavešteni.

[SMPUOS] Aktuelni rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Decembar 2021

[SMPUOS] Ispit – Decembarski dodatni rok

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Decembar 2021

Studenti koji su se prijavili za polaganje ispita u decembarskom dodatnom roku 2021/2022 treba da dođu na polaganje 12. 12. 2021. u 14.30 u prostoriju 205.

[SMPUOS] Predispitno proveravanje znanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 17. Novembar 2021

Prva provera znanja biće održana 5. 12. 2021. od 14.30 u prostoriji 103 i obuhvatiće znanja u vezi s procesima i procesima poslovanja, formalizmima za modelovanje procesa, modelovanjem putem Petrijevih mreža i modelovanjem putem jezika BPMN.

Druga provera znanja biće održana 23. 1. 2022, a raspored dolazaka biće posebno naznačen.

[SMPUOS] Platforma

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 17. Novembar 2021

Za postavljanje obaveštenja i materijala u vezi s predmetom koriste se veb sajt Katedre za primenjene računarske nauke i odgovarajući poddirektorijum predmeta u okviru repozitorijuma tog veb sajta.

Platforma Canvas

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Oktobar 2021

Na predmetu se koristi elektronska platforma za podršku učenju Canvas. U okviru platforme postoje onlajn kursevi za MAS Računarstvo i automatika

  • 20.E2518.E2.Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

[SMPUOS] Ispit – Oktobarski rok

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 21. Septembar 2021

Studenti koji su se prijavili za polaganje ispita u oktobarskom roku 2020/2021 treba da dođu na polaganje 23. 9. 2021. u 14.30 u prostoriju 101.

[SMPUOS] Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Januar 2021

[SMPUOS] Naredno predispitno proveravanje znanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 15. Januar 2021

Studenti koji su se pripremili za naredno predispitno proveravanje znanja 17. 1. 2021. dolaze u 18.00 (MI A2-2). Pri istom terminu je uvid u radove sa početnog predispitnog proveravanja znanja. Aktuelne mere predostrožnosti za studente opisane su u obaveštenju na Internet stranici Fakulteta: http://www.ftn.uns.ac.rs/n978907159/obavestenje-o-radu-fakulteta-i-uputstvo-studentima-za-prevenciju-bolesti-covid-19

[SMPUOS] Provera – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Januar 2021

[SMPUOS] Predispitno proveravanje znanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Decembar 2020

Početno predispitno proveravanje znanja biće održano 27. 12. 2020. od 8.00 (MI A2-2). Aktuelne mere predostrožnosti za studente opisane su u obaveštenju na Internet stranici Fakulteta: http://www.ftn.uns.ac.rs/n978907159/obavestenje-o-radu-fakulteta-i-uputstvo-studentima-za-prevenciju-bolesti-covid-19