[SMPUOS] Prijavljivanje za temu

16. Decembar 2022

Studenti mogu da se prijave za temu tako što će zaključno sa 23. 12. 2022. imejlom predmetnom asistentu poslati rangiranu listu od tri predložene teme.