[SMPUOS] Slanje materijala

14. Januar 2023

Studenti treba da do narednog termina nastave predmetnom asistentu pošalju u elektronskom obliku prezentaciju i propratni materijal koji eventualno postoji.