[SMPUOS] Dodatni termini

16. Januar 2023

Na raspolaganju se očekuje da će biti dva dodatna termina:

  • termin 27. 1. 2023, za koji je prijavljivanje do 23. 1. 2023, i
  • termin 17. 2. 2023, za koji je prijavljivanje do 13. 2. 2023.

Dodatnim terminima obuhvaćene su 4. i 5. obaveza. Prijave mogu biti imejlom podnete predmetnom asistentu.