[SMPUOS] Aktivacija platforme Canvas

5. Decembar 2020

Pozivaju se studenti da na elektronskoj platformi za podršku učenju Canvas izvrše aktivaciju naloga po opštem uputstvu. Onlajn kurs 20.E2518.E2.Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima u sklopu platforme Canvas biće glavno okruženje za distribuciju nastavnih materijala, obaveštavanje i druge povezane aktivnosti na predmetu.