[SMPUOS] Platforma

17. Novembar 2021

Za postavljanje obaveštenja i materijala u vezi s predmetom koriste se veb sajt Katedre za primenjene računarske nauke i odgovarajući poddirektorijum predmeta u okviru repozitorijuma tog veb sajta.