[ORI-IN] Prelazak na platformu SOVA

20. Mart 2020

Nastava će se do daljeg izvoditi na daljinu preko platforme SOVA. Studenti treba da se prijave na tamošnji onlajn kurs Osnovi računarske inteligencije 2019/20 (IN). Distribucija nastavnih materijala, obaveštavanje i ostale aktivnosti odvijaće se u sklopu pomenutog onlajn kursa. U repozitorijumu sajta ACS biće dostupni samo osnovni materijali.