[ORI-IN] Prelazak na platformu Canvas

22. Februar 2021

Osnovno okruženje za distribuciju materijala, obaveštenja i drugih bitnih informacija na predmetu postaje onlajn kurs 13.E236A.IN.Osnovi računarske inteligencije u sklopu platforme Canvas (https://canvas.ftn.uns.ac.rs/).