[AR PSI/RA/IN] Polaganje kolokvijuma - stari studenti

28. Mart 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Studenti koji opet polažu predmet preko kolokvijuma rade testove uživo.
Pravila polaganja kao i gradivo koje dolazi na testove ostaje isto kao i prethodnih godina.

Prva dva testa (T12 i T34) će biti spojena u T1234. Rade se dva odvojena zadatka u jednom terminu. T1234 se održava 04.05. u MI A2-1 u periodu od 07:00 do 10:15.
SOV se održava 01.06. u MI A2-1 u periodu od 07:00 do 10:15.

Svi studenti koji ponovo polažu predmet preko kolokvijuma MORAJU obavezno da se prijave popunjavanjem google forme: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwWT8XpjFTIAEYyJm974vsUMGQnX8U...

Studentima koji se ne prijave preko Google forme nije zagarantovano mesto na kolokvijumu!

Krajnji rok za popunjavanje forme je 25.04.

Srdačan pozdrav,
Profesor i predmetni asistenti