Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Termin testa T12 za grupe petkom

Arhitektura Računara E3 - 6. April 2022

Poštovane koleginice i kolege, grupe koje računarske vežbe slušaju petkom polagaće T12 u nedelju, 10.4.2022. od 11:15 u učionici MI A2-1.

[AR PSI/RA/IN] Polaganje kolokvijuma - stari studenti

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 28. Mart 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Studenti koji opet polažu predmet preko kolokvijuma rade testove uživo.
Pravila polaganja kao i gradivo koje dolazi na testove ostaje isto kao i prethodnih godina.

Prva dva testa (T12 i T34) će biti spojena u T1234. Rade se dva odvojena zadatka u jednom terminu. T1234 se održava 04.05. u MI A2-1 u periodu od 07:00 do 10:15.
SOV se održava 01.06. u MI A2-1 u periodu od 07:00 do 10:15.

[PSI] Upis ocena

Arhitektura Računara E3 - 28. Septembar 2021

Predaja indeksa za upis ocena će se održati u četvrtak 30.09.2021. od 8:00 do 8:30 u kancelariji NTP-419 (4. sprat, na kraju hodnika po izlazu iz teretnog lifta). U indekse obavezno upišite pun naziv predmeta i datum kada ste položili ispit, a nemojte upisivati poene i ocenu.
 
Ne morate dolaziti lično, možete poslati svoj indeks po nekome. Nemojte se zadržavati na fakultetu. Indeksi će biti gotovi za oko 3h i možete ih preuzeti u kancelariji NTP-419 istog dana, ili narednog dana u periodu od 8:00 do 12:00.
 

Raspored za ispit u julskom roku

Arhitektura Računara E3 - 13. Jul 2021
  • 12:00-12:30 studenti rbr. 1 - 32 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rokV7.pdf
  • 12:40-13:10 studenti rbr. 33 - 64 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rokV7.pdf
  • 13:20-13:50 studenti rbr. 65 - 72 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rokV7.pdf
  • 13:20-13:50 studenti rbr. 1 - 5 sa spiska spisak_2020_13_E217_PR_rokV7.pdf

Izmena rasporeda za ispit u junskom roku

Arhitektura Računara E3 - 24. Jun 2021

 Usled logističkih poteškoća došlo je do izmene rasporeda za ispit u junskom roku:

Raspored za ispit u junskom roku

Arhitektura Računara E3 - 22. Jun 2021
  • 14:30-15:00 studenti rbr. 1 - 30 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf 
  • 15:05-15:35 studenti rbr. 31 - 60 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf 
  • 15:40-16:10 studenti rbr. 61 - 90 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf 
  • 16:15-16:45 studenti rbr. 91 - 120 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf 
  • 16:50-17:20 studenti rbr. 121 - 123 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf 
  • 16:50-17:20 studenti rbr. 1 - 4 sa spiska spisak_2020_13_E217_PR_rok07.pdf 

Stanje poena na predispitnim obavezama na kraju semestra

Arhitektura Računara E3 - 6. Jun 2021

 U slučaju neslaganja poena sa Vašom evidencijom kontaktirajte Vaše asistente za ispravke/žalbe.

Trenutno stanje poena na predispitnim obavezama

Arhitektura Računara E3 - 29. Maj 2021

Svako ko ima 36 i više poena je ispunio svoje predispitne obaveze. U slučaju neslaganja poena sa Vašom evidencijom kontaktirajte Vaše asistente za ispravke/žalbe.

Domaći zadatak

Arhitektura Računara E3 - 29. Maj 2021

 U prilogu se nalazi zadatak koji je moguće uraditi kod kuće, uz spisak studenata koji su ostvarili pravo za izradu ovog zadatka. 
Ko se odluči za domaći zadatak u terminu odbrane donosi kompletno urađen i ispravan zadatak u elektronskoj formi, kada se utvrdi ispravnost zadatka (na računaru u laboratoriji), pristupa se odbrani. Student koji bude uspešno odbranio zadatak osvaja razliku bodova koja mu fali da ostvari uslov na predispitnim obavezama (36 - trenutno stanje). Odbrana se vrši 01.06.2021 u MI A2-1, po rasporedu datom u prilogu ove vesti.

[SOV] Rezultati G5, G6, G7 i G10

Arhitektura Računara E3 - 27. Maj 2021

 Za sva pitanje i/ili primedbe, javite se na stefan.radonjic@uns.ac.rs ili putem TEAMS aplikacije.

[SOV] Rezultati G1, G2, G8, G9

Arhitektura Računara E3 - 27. Maj 2021

 Za sva pitanja ili primedbe javiti se na: milenapocuca@uns.ac.rs

[SOV] Rezultati G11 i G12

Arhitektura Računara E3 - 27. Maj 2021

Za sva pitanja ili primedbe javiti se na mmilutinovic@uns.ac.rs

[SOV] Rezultati G3 i G4

Arhitektura Računara E3 - 27. Maj 2021

Za sva pitanja ili primedbe javiti se na mmilutinovic@uns.ac.rs

Nadoknada predispitnih obaveza, iz medicinskih razloga

Arhitektura Računara E3 - 21. Maj 2021

Ukoliko iz opravdanih medicinskih razloga niste bili u mogućnosti da prisustvujete na jednoj od predispitnih obaveza (T1234 ili SOV) molim Vas da do 26.05.2021. pošaljete email asistentu Milici Milutinović u kome navodite na kojoj predispitnoj obavezi niste bili, uz Vaš broj indeksa i foto/sken medicinskog opravdanja.

-- predmetni nastavnik

[T1234] Rezultati G1, G2, G8, G9

Arhitektura Računara E3 - 6. Maj 2021

 Za sva pitanja ili primedbe javiti se na: milenapocuca@uns.ac.rs

[T1234] Rezultati G11 i G12

Arhitektura Računara E3 - 5. Maj 2021

Za sva pitanja ili primedbe javiti se na mmilutinovic@uns.ac.rs

[T1234] Rezultati G3 i G4

Arhitektura Računara E3 - 5. Maj 2021

 Za sva pitanja ili primedbe javiti se na mmilutinovic@uns.ac.rs

[AR E3]: Rezultati T1234 - Grupe 5, 6, 7, 10

Arhitektura Računara E3 - 2. Maj 2021

Za bilo kakvu vrstu primedbe, ili uvid u radove, javite se na stefan.radonjic@uns.ac.rs, ili putem TEAMS aplikacije (brza i jednostavnija interakcija).

Primer zadatka za T12/T34

Arhitektura Računara E3 - 11. April 2021