Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Potpisi

Arhitektura Računara E3 - 29. Maj 2012

Potpisi će se upisivati u poslednjem terminu predavanja, u četvrtak 07.06.2012.

Termin održavanja popravnog testa

Arhitektura Računara E3 - 29. Maj 2012

Popravni test će se održati u subotu 09.06.2012. Prijave za popravni test će se obaviti u toku poslednje nedelje nastave, odmah nakon parcijalnog ispita za svaku od grupa. Za prijavu je neophodno lično prisustvo, pošto se poništavaju poeni sa prethodnog testa.

Tačan raspored polaganja popravnog testa će biti postavljen na sajtu katedre u petak popodne, kada se prikupe prijave od svih grupa.

Konsultacije u petak 25.05.

Arhitektura Računara E3 - 23. Maj 2012

 Konsultacije koje bi trebalo da budu održane u petak, 25.05. u 15:30 su pomerene za subotu, 26.05. u 12h i biće održane u učionici TMD018.

Teorija za drugi parcijalni ispit

Arhitektura Računara E3 - 17. Maj 2012

Drugi parcijalni ispit obuhvata gradivo od glave 5 do glave 11.

Sastanak povodom vannastavnih projekta/radova

Arhitektura Računara E3 - 11. Maj 2012

 U subotu 12.05. u učionici TMD018 sa početkom u 12h biće održan sastanak povodom posebnih vannastavnih projekata/radova iz oblasti predmeta Arhitektura računara. Na sastanak se pozivaju studenti koji su zainteresovani za ovakve aktivnosti. Prisustvo nije obavezno budući da se ne radi o redovnoj nastavi.

Nastava za petak 04.05.2012.

Arhitektura Računara E3 - 23. April 2012

U petak 04.05.2012. grupe koje imaju vežbe iz Arhitekture računara će imati probni parcijalni ispit.

Rezultati testa34

Arhitektura Računara E3 - 23. April 2012

U dodatku se nalaze rezultati testa34. Uvid u radove će se obaviti u utorak 24.04.2012. u 10h u učionici TMD018, po sledećem rasporedu:

- Termini utorak od 07:00 i 10:30 i petak od 07:00 kod Žarka Živanova.
- Termini utorak od 14:00 i 17:30 i sreda od 14:00 kod Lazara Stričevića.
- Termin petak od 10:30 kod Bogdana Satarića.

Uvid u radove će biti organizovan tako da kod svakog od asistenata dolazi jedan po jedan student, dok će ostali čekati ispred učionice.

Teorija na prvom parcijalnom ispitu

Arhitektura Računara E3 - 14. April 2012

Na prvom parcijalnom ispitu će doći pitanja iz prve 4 glave knjige Arhitektura računara.

Priprema za Test34

Arhitektura Računara E3 - 12. April 2012

 Zadaci rađeni na vežbama ove nedelje kao priprema za Test34 nalaze se u repozitorijumu zajedno sa rešenjima (sa prefiksom "v07" u imenu):
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/865 

Takođe, u prilogu se nalaze tekstovi još nekoliko pripremnih zadataka za Test34 zajedno sa njihovim rešenjima. Preporučuje se da zadatke pokušate da uradite samostalno pre nego što pogledate rešenja.

Termin za test34

Arhitektura Računara E3 - 10. April 2012

Za sve grupe (uključujući i grupe koje vežbe imaju petkom) test34 će se održati u radnoj nedelji od 16. do 20. aprila.
Materijal za pripremu će se od četvrtka 12.04. nalaziti na sajtu katedre, zajedno sa rešenjima. Studenti se upućuju da prvo sami reše zadatke, a da rešenja konsultuju, ako ima potrebe, tek nakon toga.

Finalni rezultati testa12

Arhitektura Računara E3 - 6. April 2012

U dodatku se nalaze finalni rezultati testa12.

Termini za nadoknade

Arhitektura Računara E3 - 5. April 2012

U dodatku se nalazi raspored dolaženja na vežbe za studente koji ponovo slušaju predmet i za studente koji su se naknadno upisali. Studenti koji ponovo slušaju predmet i studenti koji su se naknadno upisali, a nisu na ovom spisku, se upućuju da srede svoj status sa Studentskom službom, pošto u protivnom neće moći dobiti ni potpis ni ocenu, niti će se za njih objavljivati poeni sa testova za Arhitekturu računara.

Poeni za test12 za grupu utorkom od 17:30

Arhitektura Računara E3 - 4. April 2012

U dodatku se nalaze osvojeni poeni za test12 za studente koi su test radili u utorak od 17:30.

Primeri pitanja za test 12

Arhitektura Računara E3 - 30. Mart 2012

U dodatku se nalaze primeri pitanja (oblasti) koja mogu doći za test 12.

Za test12 svi studenti moraju, bez izuzetaka, doći u termine onako kako su definisani u rasporedu (studenti koji su zvanično zamenili termin, dolaze u svoj zamenjeni termin).

FB grupa

Arhitektura Računara E3 - 20. Mart 2012

 Na društvenoj mreži "Facebook" kreirana je grupa za razmenu informacija i diskusije u vezi sa predmetom  Arhitektura računara. Grupa se zove "FTN - Arhitektura računara":
 http://www.facebook.com/groups/332363136811883/

Termini za nadoknade

Arhitektura Računara E3 - 28. Februar 2012

U dodatku se nalazi raspored za nadoknadu vežbi.

Praktikum

Arhitektura Računara E3 - 27. Februar 2012

Praktikum za predmet Arhitektura računara se nalazi u repozitorijumu.

http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/410

Literatura za Arhitekturu računara

Arhitektura Računara E3 - 22. Februar 2012

Knjiga za Arhitekturu računara je ostavljena u repozitorijumu:

http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/410

Takođe, ostavljen je i dokument sa pravilima polaganja. Praktikum za vežbe će biti na raspolaganju u ponedeljak 27.02.2012.

IZMENA: U repozitorijumu je inicijalno ostavljena starija verzija knjige. Oni koji su je preuzeli se upućuju da preuzmu noviju verziju.