Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Bonus poeni sa predavanja i vežbi

Arhitektura Računara E3 - 16. Jun 2017

Na repozitorijumu su postavljeni bonus poeni sa predavanja (SpisakBonusP.pdf) i sa vežbi (SpisakBonusV.pdf).

Kućni dopunski predmetni projekat

Arhitektura Računara E3 - 16. Jun 2017

Na repozitorijumu je postavljen spisak studenata koji imaju pravo da izađu na KDP (SpisakPravoKDP.pdf). KDP će se organizovati u četvrtak 22.06.2017. u kabinetu JUG-105. Studenti sa rednim brojevima od 1 do 42 treba da dođu od 08:00h, a studenti sa rednim brojevima od 43 do 81 treba da dođu od 09:00h.

Termin za nadoknadu

Arhitektura Računara E3 - 16. Jun 2017

Nadonkada će se održati u utorak 20.06.2017. u 08:00h u laboratoriji MI A2-3. Spisak studenata za nadoknadu se nalazi u repozitorijumu (SpisakPravoNad.pdf).

Rezultati predmetnog projekta

Arhitektura Računara E3 - 14. Jun 2017

Rezultati predmetnog projekta su postavljeni na repozitorijum (SpisakProjekat.pdf). Uvid u radove za predmetni projekat i drugi parcijalni test će se obaviti po sledećem rasporedu:

Projekat - RA
Termin sredom od 14h - uvid 16.06.2017. (petak) u 14h, JUG-106
Ostali termini - uvid 15.06.2017. (četvrtak) u 12:30h, MI A2-3

Projekat - PSI
Termin utorkom od 14:00 - uvid 15.06.2017. (četvrtak) u 12:30h, MI A2-3
Ostali termini - uvid 15.06.2017. (četvrtak) u 16:00h, JUG-105

Satnica za drugi parcijalni test iz teorije

Arhitektura Računara E3 - 5. Jun 2017

Studenti u sledećim terminima će imati polaganje drugog parcijalnog testa iz teorije pomereno ka kraju vežbi:

Utorak od 07:00 se pomera na 09:30
Utorak od 14:00 se pomera na 16:30
Sreda od 14:00 se pomera na 16:30
Petak od 07:00 se pomera na 09:30

Konsultacije kod Gorane Gojić, 30.05.2017.

Programski jezici i strukture podataka - 29. Maj 2017

Konsultacije u utorak 30.05. se odlažu do daljnjeg zbog bolesti asistenta. Za pitanja i zakazivanje konsultacija javiti se na gorana.gojic@uns.ac.rs radi dogovora.

Uvid u radove sa prvog parcijalnog testa

Arhitektura Računara E3 - 29. Maj 2017

Uvid u radove sa prvog parcijalnog testa će se obaviti u četvrtak 01.06.2017. u laboratoriji MI A2-2 u 19:10h.

Термин консултација, Радован Туровић, 19.05.17.

Arhitektura Računara E3 - 18. Maj 2017

Термин консултација код Радована Туровића 19.05.2017. ће бити у 12.00 у учионици МИ А2-1. Промена важи само за датум 19.05.2017.

Rezultati testa34

Arhitektura Računara E3 - 17. Maj 2017

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati testa34 (SpisakTest34.pdf).
Uvid u radove će se obavljti u terminima konsultacija asistenata koji su držali pojedine termine vežbi, i eventualno u pauzi na vežbama (mora se ići kod asistenta koji je držao termin na kome ste radili test). Studenti koji ponovo polažu testove za uvid u radove treba da dođu u termin konsultacija Žarka Živanova.

Obaveštenje za prvi parcijalni ispit iz predmeta Arhitektura računara

Arhitektura Računara E3 - 15. Maj 2017

Grupe koje petkom imaju vežbe iz Arhitekture računara prvi parcijalni test imaju u nedelji koja počinje 22.05. (videti http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/2653572).

Poglavlja iz teorije za prvi parcijalni test

Arhitektura Računara E3 - 15. Maj 2017

Na prvom parcijalnom testu dolaze poglavlja od 1 do 4 iz knjige, isto kao i na probnom testu.

Rezultati testa12

Arhitektura Računara E3 - 13. April 2017

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati testa12 (SpisakTest12.pdf).

Uvid u radove će se obavljti u terminima konsultacija asistenata koji su držali pojedine termine vežbi, i eventualno u pauzi na vežbama (mora se ići kod asistenta koji je držao termin na kome ste radili test). Studenti koji ponovo polažu testove za uvid u radove treba da dođu u termin konsultacija Žarka Živanova.

Spiskovi studenata po terminima

Arhitektura Računara E3 - 3. April 2017

Na repozitorijumu su postavljeni spiskovi studenata po terminima (RA - Računarstvo i automatika, PSI - Primenjeno softversko inženjerstvo, PON - studenti koji ponovo polažu). U slučaju bilo kakvog nesporazuma, studenti sa spiska uvek imaju prednost prisustvovanju vežbama.

Zadatak za napredne studente

Arhitektura Računara E3 - 11. Mart 2017

Na sajtu katedre je objavljen zadatak za napredne studente: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/2637693
 
Rešenje (arhivu sa izvornim kodom i uputstvom za kompajliranje) poslati Lazaru Stričeviću: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/ar
Prvo potpuno ispravno rešenje koje bude stiglo će biti nagrađeno.

Termini za studente koji ponovo slušaju predmet - smerovi RA i PSI/ESI

Arhitektura Računara E3 - 3. Mart 2017

Studenti koji su uplatili za ponovno polaganje kolokvijuma ne mogu dolaziti u redovne termine vežbi, za njih će biti organizovani posebni termini za polaganje kolokvijuma. Tačni datumi će biti objavljeni na sajtu kada spiskovi za ponovno polaganje budu zaključeni. Naravno, kao i svi ostali studenti, za pitanja oko predmeta možete doći na konsultacije kod nekog od asistenata ili profesora.

Prijava za ponovno polaganje predispitnih obaveza

Arhitektura Računara E3 - 13. Februar 2017

Studenti, koji ponovo polažu predispitne obaveze, imaju rok do 01.03.2017. da se jave u Studentsku službu i u dogovoru sa njom ispune neophodne preduslove za ponovno polaganje predispitnih obaveza.

Novi Open Source alat koji studentima olakšava instalaciju i upotrebu Ubuntu

Programski jezici i strukture podataka - 31. Oktobar 2016

Samo 4 jednostavna koraka - saznajte više na bitbucket.org/petar/packer-acs-templates

Polaganje ispita za studente koji to nisu odradili u redovnim rokovima

Arhitektura Računara E3 - 16. Oktobar 2016

Studenti, koji nisu položili ispit iz Arhitekture računara, zaključno sa 16.10.2016., mogu ispit polagati samo usmeno u stalnom ispitnom terminu, uz prethodnu najavu 7 dana unapred mail-om predmetnom nastavniku.

Za studente sa E2 smera, to ponedeljkom u 12:30. u FTN-021-2, dok je za studente sa E3 smera to četvrtkom u 10:00 u JUG-105.

Upis ocena za PSI smer

Arhitektura Računara E3 - 24. Jun 2016

Upis ocena za PSI smer se može obaviti u redovnom terminu konsultacija, četvrtkom od 11h u JUG-105.

Termin održavanja ispita

Arhitektura Računara E3 - 22. Jun 2016

Ispit iz Arhitekture računara, zakazan za 23.06. će se održati u MI A2-1 u 10h (i za RA i za PSI).