Rezultati predmetnog projekta

14. Jun 2017

Rezultati predmetnog projekta su postavljeni na repozitorijum (SpisakProjekat.pdf). Uvid u radove za predmetni projekat i drugi parcijalni test će se obaviti po sledećem rasporedu:

Projekat - RA
Termin sredom od 14h - uvid 16.06.2017. (petak) u 14h, JUG-106
Ostali termini - uvid 15.06.2017. (četvrtak) u 12:30h, MI A2-3

Projekat - PSI
Termin utorkom od 14:00 - uvid 15.06.2017. (četvrtak) u 12:30h, MI A2-3
Ostali termini - uvid 15.06.2017. (četvrtak) u 16:00h, JUG-105

Drugi parcijalni test iz teorije - uvid 15.06.2017. (četvrtak) u 12:00h, MI A2-3

Spiskovi za KDP i nadoknadu će biti objavljeni 16.06.2017. (petak) popodne.