Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Консултације код Горане Гојић 09.04.

Arhitektura Računara E3 - 9. April 2019

Консултације код Горане Гојић у уторак 09.04. се неће одржати због непредвиђених околности. За све информације писати на адресу gorana.gojic@uns.ac.rs.

Uvid u radove sa test12 za studente koji ponovo polažu predmet

Arhitektura Računara E3 - 8. April 2019

Uvid u radove sa test12 za studente koji ponovo polažu predmet će se obaviti u sredu 10.04.2019. u 10h u kabinetu JUG-105.

Rezultati za test12 i uvid u radove

Arhitektura Računara E3 - 5. April 2019

Korigovani rezultati za test12 su postavljeni na repozitorijum.

Uvid u radove će se obaviti u ponedeljak 08.04.2019. u učionici JUG-111. Uvid je podeljen po terminima vežbi i to:

RA utorak 07:00 - od 11:30, Žarko Živanov
RA utorak 10:30 - od 11:30, Nebojša Horvat
RA utorak 14:00 - od 11:30, Saša Taloši
RA utorak 17:30 - od 11:30,Bojan Stipić
RA sreda 14:00 - od 11:30, Saša Taloši
RA sreda 17:30 - od 11:30, Marina Nenić
RA petak 07:00 - od 12:15, Saša Taloši

Gradivo za prvi parcijalni test iz teorije

Arhitektura Računara E3 - 4. April 2019

Gradivo za prvi parcijalni test iz teorije obuhvata glave 1-4 iz knjige Arhitektura računara.

Termini polaganja za studete koji ponovo polažu kolokvijume

Arhitektura Računara E3 - 11. Mart 2019

Za studete koji ponovo polažu kolokvijume su rezervisani termini četvrtkom od 07:00, odnosno 09:50.

Spiskovi se nalaze u repozitorijumu ACS sajta (Predmeti/Arhitektura Računara E2E3/Spiskovi po terminima/Spisak-PON).

Datumi se nalaze u dokumentu "AR Sadrzaj vezbi po nedeljama" koji je takođe na repozitorijumu.

Poziv za demonstratore

Arhitektura Računara E3 - 16. Januar 2019

Studenti koji su zaintereovani da budu demonstratori na predmetu Arhitektura računara se mogu javiti Žarku Živanovu na zzarko@uns.ac.rs. Zajednički sastanak sa demonstratorima će biti u februaru u terminu koji će naknadno biti objavljen.

Polaganje ispita nakon poslednjeg ispitnog roka 2017/2018 školske godine

Arhitektura Računara E3 - 9. Oktobar 2018

Nakon poslednjeg vanrednog ispitnog roka 2017/2018 školske godine, studenti koji su ispunili predispitne obaveze će polagati teoretski deo ispita usmeno u stalnom ispitnom terminu, koji će biti održavan u terminu konsultacija predmetnog nastavnika.

Pre izlaska na usmeni ispit studenti moraju da se najave nastavniku lično ili mail-om 7 dana unapred i dogovore za termin usmenog ispita.

Vreme i mesto održavanja ispita u ispitnim rokovima

Arhitektura Računara E3 - 14. Jun 2018

Ispit zakazan za 21.06.2018. će biti održan u 11h u MI A2-1. Svi ostali ispiti predmeta AR u redovnim ispitnim rokovima se održavaju u MI A2-1, sa početkom u 10h.

Upis ocena

Arhitektura Računara E3 - 14. Jun 2018

Upis ocena za studente koji su zadovoljni osvojenim poenima, za RA i PSI smerove, će se obaviti u ponedeljak 18.06.2018. u 15h u kabinetu JUG-105.

Domaći zadatak

Arhitektura Računara E3 - 11. Jun 2018

Korigovani spisak studenata koji imaju pravo da rade domaći zadatak je postavljen na repozitorijum (SpisakPravoDomaci.pdf). Zadatak se nalazi u arhivi Domaci.tar.gz, takođe na repozitorijumu.

Odbrana domaćeg zadatka će biti u ponedeljak 18.06.2018. u kabinetu JUG-105. Studenti sa rednim brojevima od 1 do 44 treba da dođu od 09h, dok studenti sa rednim brojevima od 45 do 89 treba da dođu od 10h.

Bonus poeni sa vežbi i predavanja

Arhitektura Računara E3 - 11. Jun 2018

 Na repozitorijum su postavljeni bonus poeni sa vežbi i predavanja (SpisakBonusi.pdf).

Bonus poeni se dodaju na poene osvojene na testovima NAKON što se stekao uslov za ocenu.

Uvid u rezultate drugog parcijalnog testa

Arhitektura Računara E3 - 11. Jun 2018

Uvid u rezultate drugog parcijalnog testa se može obaviti u ponedeljak 11.06.2018. u 12h u kabinetu JUG-105.

Rezultati nadoknade

Arhitektura Računara E3 - 11. Jun 2018

Rezultati nadoknade se nalaze na repozitorijumu (SpisakNadoknada.pdf). Uvid u radove se može obaviti u ponedeljak 11.06.2018. u 12h u kabinetu JUG-105.

Spisak studenata za nadoknadu

Arhitektura Računara E3 - 6. Jun 2018

U prilogu je spisak studenata koji imaju pravo da izađu na nadoknadu. Nadoknada će se održati u subotu 09.06.2018. u prostoriji MI A2-1 sa početkom u 09:00h.

Termin domaćeg zadatka

Arhitektura Računara E3 - 6. Jun 2018

Termin izrade domaćeg zadatka, kao i sam zadatak, će biti objavljeni nakon što budu objavljeni rezultati nadoknade.

Rezultati SOV

Arhitektura Računara E3 - 4. Jun 2018

Postavljeni su finalni rezultati.

Rezultati SOV su postavljeni na repozitorijum.Uvid u radove je po rasporedu iz prethodnog obaveštenja.

Student Vojin Mihailović, pr153-2017, zbog prepisivanja ima 0 poena.

Promena vremena parcijalnih testova i termini za uvid u radove

Arhitektura Računara E3 - 4. Jun 2018

Studenti u sledećim terminima će imati polaganje drugog parcijalnog testa iz teorije pomereno ka kraju vežbi:

Utorak od 07:00 se pomera na 09:30
Utorak od 14:00 se pomera na 16:30
Sreda od 14:00 se pomera na 16:30
Petak od 07:00 se pomera na 09:30

Za grupe koje vežbe imaju utorkom, uvid u radove sa SOV će se obavljati nakon parcijalnog testa. Uvid za grupe sredom i petkom će takođe biti u utorak (05.06.2018.) po ovom rasporedu:
RA, termin sredom od 14:00: utorak 11:00h, MI A2-1 (Marina Nenić)

Studenti oslobođeni izrade SOV-a

Arhitektura Računara E3 - 29. Maj 2018

Sledeći studenti su oslobođeni izrade SOV-a i imaju 30 poena iz tog testa:

ra3-2017 Milana Todorović
ra6-2017 Gergelj Kiš
ra11-2017 Aleksandar Ignjatović
ra20-2017 Radovan Župunski
ra40-2017 Jasmina Savić
ra86-2017 Dejan Bogdanović
pr63-2017 Arsen Karić
 

SOV (ranije Predmetni projekat) za studente koji ponovo polažu predmet

Arhitektura Računara E3 - 23. Maj 2018

SOV (ranije Predmetni projekat) za studente koji ponovo polažu predmet će se održati u subotu 26.05.2018. sa početkom u 09:00, u laboratorijama A2-1 i A2-3.

Bodovanje na SOV

Arhitektura Računara E3 - 23. Maj 2018

Studenti se podsećaju da će na SOV ukupan broj osvojenih poena direktno zavisiti od broja testova koje predato rešenje uspešno prolazi.