Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Upis ocena, RA i PSI

Arhitektura Računara E3 - 15. Jun 2016

Na repozitorijumu je postavljem spisak sa ukupnim rezultatima na predmetu (SpisakUkupniPoeni.pdf). Studenti koji su prijavili ispit i zadovoljni su poenima mogu doći da ocene upišu u četvrtak 16.06. u kabinet JUG-105, i to studenti PSI smera od 11h, a svi ostali od 12h.

Uvid u radove sa drugog parcijalnog testa, RA i PSI

Arhitektura Računara E3 - 13. Jun 2016

Uvid u radove sa drugog parcijalnog testa će se obaviti u utorak 14.06. u 11:00h u kabinetu JUG-105.

Popravni, RA i PSI

Arhitektura Računara E3 - 13. Jun 2016

Rezultati popravnog se nalaze na repozitorijumu (SpisakPopravni.pdf). Uvid u radove će se obaviti u utorak 14.06. u 11:30 u kabinetu JUG-105.

Pomeranje I2 za studente koji ponovo polažu testove, RA i PSI

Arhitektura Računara E3 - 9. Jun 2016

Zbog pomeranja termina popravnog, termin I2 za studente koji ponovo polažu testove se pomera sa 10h na 11h.

Termni porpavnog, RA i PSI

Arhitektura Računara E3 - 9. Jun 2016

Na repoziitorijumu su postavljeni spiskovi studenata kojima je odobren izlazak na popravni test (Spisak-RA-Popravni.pdf, Spisak-PSI-Popravni.pdf). Popravni počinje u subotu 11.06. u 08h za sve studente. Studenti RA smera imaju popravni u laboratoriji MI A2-1, dok studenti PSI smera imaju popravni u laboratoriji JUG-111.

Dodatni kućni projekat, smerovi RA i PSI

Arhitektura Računara E3 - 8. Jun 2016

Studentima koji imaju od 15 do 29 poena sa predispitnih obaveza biće pružena još jedna prilika da dopune razliku do 30 poena, tako što će biti organizovan dodatni kućni projekat.

Na repozitorijumu je postavljen zadatak za dodatni kućni projekat, u direktorijumu DodKucniProjekat. U okviru direktorijuma se nalazi tekst zadatka i skript za testiranje (DodKucniProjekat.tar.gz), kao i spisak studenata koji imaju pravo da izađu na dodatni kućni projekat (SpisakPravoDKP.pdf).

Popravni, smerovi RA i PSI

Arhitektura Računara E3 - 8. Jun 2016

Popravni na predmetu Arhitektura računara će se održati u subotu 11.06.2016. sa početkom u 08:00h. Mesto održavanja će biti naknadno objavljeno.

Podela potpisa, PSI smer

Arhitektura Računara E3 - 5. Jun 2016

Potpisi će se davati u terminu poslednjeg predavanja, u sredu 08.06.

Rezultati predmetnog projekta

Arhitektura Računara E3 - 5. Jun 2016

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati predmetnog projekta (SpisakProjekat.pdf).

Studenti Luka Bosanac, pr101-2015 i Petar Varga, pr108-2015 se trebaju pojaviti 10 minuta pre početka I2 u njihovom terminu, radi razgovora oko prepisivanja na testu.

Uvid u radove grupe petkom od 07:00h MI A2-1 je u ponedeljak 06.06. u 12h u JUG106.

Uvid za grupe utorkom od 10:30 JUG-111, utorkom od 17:30 JUG-111 i sredom od 17:30 MI A2-1 je u ponedeljak 06.06. u 17h u JUG105.

Promena vremena održavanja I2 za grupu petkom od 7h (E2 smer)

Arhitektura Računara E3 - 3. Jun 2016

Obaveštavaju se studenti grupe koja ima petkom od 7h vežbe iz Arhitekture računara da će drugi parcijalni ispit biti održan u petak 10.6. u 9 i 45 u MIA2-1, umesto u 7h.

Konsultacije Žarka Živanova 02.06. u terminu od 14h neće biti održane

Arhitektura Računara E3 - 31. Maj 2016

Studenti se upućuju da dođu u prethodni redovan termin, od 11h.

Kućni projekat

Arhitektura Računara E3 - 20. Maj 2016

Na repozitorijumu je postavljen zadatak za kućni projekat, u direktorijumu KucniProjekat. U okviru direktorijuma se nalazi tekst zadatka i skript za testiranje (KucniProjekat.tar.gz), kao i spisak studenata koji imaju pravo da izađu na kućni projekat (SpisakPravoKP.pdf).

Nadokanda vežbi od srede, PSI smer

Arhitektura Računara E3 - 11. Maj 2016

Pošto je u utorak 10.05. nestajalo struje u zgradi Jugodrva u terminima vežbi, održaće se nadoknada u četvrtak 12.05. u 14h u laboratoriji JUG-111.

Rezultati testa34

Arhitektura Računara E3 - 11. Maj 2016

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati testa34. Uvid u radove će se obavljati u terminu konsultacija asistenata pojedinih grupa.

Termin uvida u radove sa prvog parcijalnog ispita

Arhitektura Računara E3 - 10. Maj 2016

Uvid u radove sa prvog parcijalog ispita će biti u petak 20.05.2016. u 18:30h u kancelariji 105, zgrada Jugodrva.

Za studente koji ponovo polažu testove - RA/PSI

Arhitektura Računara E3 - 5. Maj 2016

Studenti koji nisu regulisali status i uplatu u studentskoj službi za ponovno polaganje testova neće imati prikazane svoje rezultate dok se to ne razreši.

Rezultati testa12

Arhitektura Računara E3 - 20. April 2016

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati testa12. Uvid u radove će se obavljati u terminu konsultacija asistenata pojedinih grupa.

Studenti koji ponovo polažu testove uvid u radove mogu obaviti u terminima konsultacija Žarka Živanova. Studenti koji nisu na spisku još uvek nisu rešili svoj status na predmetu i za to se moraju obratiti studentskoj službi.

Termin objavljivanja rezultata testa12

Arhitektura Računara E3 - 4. April 2016

Rezultati testa12 će biti objavljeni nakon što sve grupe budu odradile test (posle 18.04.2016).

Pripremne konsultacije za kolokvijum

Arhitektura Računara E3 - 25. Mart 2016

Pripremne konsultacije za kolokvijum za grupe koje imaju vežbe kod asistenta Petra Marića biće održane 31.03.2016, u redovnom terminu.

Mole se zainteresovani studenti da pravilno iskomentarišu svoj kod i ponesu ga na USB-u.

Termini za testove za studente koji ih ponovo polažu - smerovi RA/PSI

Arhitektura Računara E3 - 21. Mart 2016

Datumi i mesto održavanja testova za studente koji ih ponovo polažu su dodati u dokument AR_Sadrzaj_vezbi_po_nedeljama. Grupe za polaganje testova se nalaze u dokumentima Spisak-PON-Termin01_Sub_10-00_A2-1 i Spisak-PON-Termin02_Sub_10-00_A2-3. Tačna vremena polaganja će biti dodata u AR_Sadrzaj_vezbi_po_nedeljama par dana pred testove (generalno, 10h ili kasnije).