Upis ocena, RA i PSI

15. Jun 2016

Na repozitorijumu je postavljem spisak sa ukupnim rezultatima na predmetu (SpisakUkupniPoeni.pdf). Studenti koji su prijavili ispit i zadovoljni su poenima mogu doći da ocene upišu u četvrtak 16.06. u kabinet JUG-105, i to studenti PSI smera od 11h, a svi ostali od 12h.