Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Ispiti 11. i 25. oktobra

Arhitektura Računara E3 - 5. Oktobar 2015

Ispit iz AR se drzi elektronski 11.10.2015. u 10:00 u A2-1 i 25.10.2015. u 10:00 u A2-1.

Obaveštenje o kontaktiranju Žarka Živanova

Arhitektura Računara E3 - 15. Septembar 2015

Zbog rušenja zgrade TMD-a, do daljnjeg nemam prostoriju, telefon i mesto za računar, te iz tog razloga neću biti u mogućnosti da odgovaram na mail-ove još neko vreme. Izvinjavam se zbog ovoga i nadam se da ću ovo uskoro rešiti. Kao privremeno rešenje, možete obaveštenja za mene ostaviti kod sekretarice departmana, u bivšem nastavničkom klubu.

Žarko Živanov

Broj bodova studenata koji nisu položili ispit

Arhitektura Računara E3 - 5. Septembar 2015

U prilogu se nalaze spiskovi studenata koji još nisu položili ispit.

Termin ispita u septembarskom roku za studente iz Loznice

Arhitektura Računara E3 - 14. Jul 2015

Termin ispita u septembarskom roku za studente iz Loznice neće biti 31. avgusta, nego 24. avgusta (nedelju dana ranije).

Davanje potpisa i upis ocena

Arhitektura Računara E3 - 25. Jun 2015

Studenti koji nisu dobili potpis, ili nisu upisali ocenu, to mogu da urade u redovnom terminu konsultacija profesora Hajdukovića, ponedeljkom od 12:30 u TMD 144, dok traje ispitni rok.

Konsultacije 18.06.2015. u 08h se otkazuju zbog ispita

Arhitektura Računara E3 - 17. Jun 2015

Redovni termin konsultacija Žarka Živanova četvrtkom od 08h ove nedelje (18.06.2015.) neće biti održan zbog ispita. Studenti se upućuju da dođu kod drugih asistenata sa predmeta ukoliko je potrebno.

Finalni rezultati nakon popravnog - ispravka

Arhitektura Računara E3 - 15. Jun 2015

Ispravka: za jedan termin greškom nisu bili ubačeni rezultati drugog parcijalnog ispita.

U repozitorijumu su ostavljeni finalni rezultati nakon popravnog, i to:
SpisakOcene.pdf - spisak studenata koji imaju ocenu
SpisakZaIspit.pdf - spisak studenata koji moraju izaći na ispit
SpisakBezIspita.pdf - spisak studenata koji nisu stekli pravo da izađu na ispit

Termin upisa ocena i davanja potpisa je bio u ranijem obaveštenju.

Poeni nakon izrade zadatka kod kuće

Arhitektura Računara E3 - 15. Jun 2015

Na repozitorijumu je ostavljen fajl sa poenima sa predispitnih obaveza nakon uvida u zadatke rađene kod kuće (SpisakPoeniZadKodKuce.pdf).

Osvojeni poeni na popravnom

Arhitektura Računara E3 - 15. Jun 2015

U repozitorijumu je postavljen fajl sa osvojenim poenima na popravnom (SpisakPopravni.pdf).

Uvid u radove sa popravnog

Arhitektura Računara E3 - 14. Jun 2015

Uvid u radove sa popravnog će se obaviti u ponedeljak 15.06.2015. u 12h. Za studente koji su radili popravni od 14h to će biti u kancelariji TMD 9C, dok za studente koji su popravni radili od 17h, to će biti u kancelariji TMD 018. Spiskovi sa osvojenim poenima će biti objavljeni istog dana pre podne.

Termini popravnog

Arhitektura Računara E3 - 12. Jun 2015

U repozitorijumu (SpisakPopravni.pdf) se nalaze spiskovi po grupama za popravni. Pojedine grupe treba da dođu u subotu 13.06.2015. u sledeće termine:

Redni brojevi 1-32 u 14h u A2-1
Redni brojevi 33-64 u 14h u A2-3
Redni brojevi 65-96 u 17h u A2-1
Redni brojevi 97-107 u 17h u A2-3

Tekst zadatka za izradu kod kuće i termin pregleda - dopuna 2

Arhitektura Računara E3 - 9. Jun 2015

U repozitorijumu, u poddirektorijumu ZadatakKodKuce su ostavljeni fajlovi za izradu zadatka kod kuće. Spisak studenata koji imaju mogućnost da ovako rade zadatak je dat u fajlu SpisakKodKuce.pdf. Pravila vezana za bodovanje ovako rađenog zadatka su data u ranijem obaveštenju, "Potpisi i popravni".

Pregled radova će se obaviti u subotu 13.06.2015. u 14h u kancelariji TMD018. Urađene zadatke NE TREBA slati na mail, nego treba doneti na USB disku u tom terminu.

Rezultati predmetnog projekta

Arhitektura Računara E3 - 8. Jun 2015

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati predmetnog projekta (SpisakProjekat.pdf). Uvid u radove će se obavljati u terminima vežbi, nakon drugog parcijalnog ispita, kod asistenta koji je pregledao rad (raspored je u fajlu Projekat Uvid.pdf).

Upis ocena i potpisa

Arhitektura Računara E3 - 8. Jun 2015

Upis ocena i davanje potpisa će se obaviti u sredu 17.06.2015. u 09h u prostoriji TMD018 (ulaz iz hodnika).

Termin uvida u pitanja sa drugog parcijalnog testa

Arhitektura Računara E3 - 8. Jun 2015

Studenti koji žele da vide svoje odgovore na pitanja sa drugog parcijalnog testa to mogu uraditi u petak  12.06.2015. u 17h u laboratoriji A2-1.

Potpisi i popravni

Arhitektura Računara E3 - 8. Jun 2015

Svi studenti dobijaju potpis na kraju semestra. Na ispit mogu da izlaze samo studenti koji imaju 30 ili više poena iz predispitnih obaveza. Podrazumeva se da su studentima sa manje od 30 poena iz predispitnih obaveza poeni sa parcijalnih i integralnog ispita nevažeći.

Termin dodatnih konsultacija

Arhitektura Računara E3 - 21. Maj 2015

Asistent Petar Marić će održati dodatne konsultacije, uz uvid u radove, u petak 22.05.2015. u 11:00, TMD 9C.

Rezultati testa 34

Arhitektura Računara E3 - 14. Maj 2015

U repozitorijumu su postavljeni rezultati testa 34 (SpisakTest34.pdf). Uvid u radove će se raditi u terminu konsultacija asistenta koji je pregledao zadatke za pojedinu grupu (Test34 Uvid.pdf).

Zbog prepisivanja, studenti Marija Tomić (e323-2014) i Stevan Boruš (e33-2014) imaju 0 poena i neće moći da izađu na popravni test.

Takođe zbog prepisivanja, studenti Milena Višnjičar (e324-2014) i Vukašin Iličić (e312-2014) imaju 0 poena i neće moći da izađu na popravni test.

Uvid u radove sa prvog parcijalnog testa

Arhitektura Računara E3 - 12. Maj 2015

Uvid u radove sa prvog parcijalnog testa se može obaviti u ponedeljak 18.05.2015. u 19:15h u laboratoriji MI A2-1.

Ažurirani spiskovi za studente koji ponovo polažu predmet

Arhitektura Računara E3 - 4. Maj 2015

U repozitorijumu su postavljeni ažurirani spiskovi za studente koji ponovo polažu Arhitekturu računara.