Uvid u radove sa prvog parcijalnog testa

12. Maj 2015

Uvid u radove sa prvog parcijalnog testa se može obaviti u ponedeljak 18.05.2015. u 19:15h u laboratoriji MI A2-1.